Ostrawa centrum współpracy gospodarczej

XXIX Spotkanie Biznesu Czech, Polski i Słowacji: Ostrawa jako centrum współpracy gospodarczej

15 czerwca 2023 roku Ostrawa gościła uczestników XXIX Spotkania Biznesu Czech, Polski i Słowacji. To coroczne wydarzenie, które gromadzi przedstawicieli administracji państwowej, samorządowej i biznesu z trzech krajów, ma na celu rozwijanie współpracy transgranicznej oraz omówienia wspólnych perspektyw rozwoju, wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

Spotkanie zorganizowała Czesko-Polska Izba Handlowa wraz z Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie, Krajem Morawsko-Śląskim, władzami samorządowymi województwa śląskiego i opolskiego oraz Krajem Żylińskim.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli premierzy Mateusz Morawiecki i Petr Fiala.  Patronatów udzieliły także czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Środowiska, ze strony polskiej: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, jak również Ambasada Republiki Czeskiej w Bratysławie.

Tegoroczne spotkanie tradycyjnie miało dwie odsłony – przed południem w Ratuszu Miasta Ostrawy odbyła się Konferencja pod tytułem „Bezpieczeństwo energetyczne, samowystarczalność żywnościowa i infrastruktura krytyczna w odpowiedzi na konflikt zbrojny na Ukrainie”, natomiast po południu zaproszeni goście mieli okazję do mniej formalnych rozmów w ogrodach Konsulatu Generalnego RP. 

Ostrawa, jako dynamiczne miasto o bogatym dziedzictwie przemysłowym, idealnie pasuje do roli centrum współpracy gospodarczej w regionie. Konferencję w ostrawskim Ratuszu zainaugurował Jerzy Cienciała, prezes Czesko-Polskiej Izby Handlowej, który powiedział: „Cieszę się, że przedstawiciele firm i instytucji ponownie przybyli do Ostrawy, że są zainteresowani osobistym spotkaniem i dyskusją nie tylko o biznesie, ale też o wyzwaniach dla Europy Środkowej. Mamy przed sobą szereg problemów – czy to skutki wojny na Ukrainie, czy też kwestie zmian klimatycznych i bezpieczeństwa energetycznego. Zagrożona jest także przyszłość przemysłu hutniczego i górnictwa oraz, ogólnie, konkurencyjność przemysłu. Naszym zadaniem jest, w miarę możliwości, wspólne stawienie czoła tym problemom, abyśmy potrafili ochronić nasze domy, nasz przemysł, nasze wartości”. 

Do uczestników Konferencji zwrócił się również Jan Krkoška, hejtman Kraju Morawsko-Śląskiego, podkreślając intensywną i wielopłaszczyznową współpracę z Województwem Śląskim w obszarze transformacji regionu.

Podczas spotkania plenarnego omówiono bezpieczeństwo energetyczne, zagadnienie samowystarczalności żywnościowej oraz kwestie dotyczące infrastruktury krytycznej. Przemówienie na temat problematyki energetycznej wygłosił były premier Republiki Czeskiej Mirek Topolánek. Firmy polskie pokazały praktyczne wykorzystanie wodoru. Działania Polski w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego przedstawiła Aneta Englot – prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Zaprezentowano też rozwiązania dla logistyki i transportu na polsko-czeskim pograniczu, m.in. w obszarze rozwoju transportu kolejowego, w tym kolei dużych prędkości, a także wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Druga część XXIX Spotkania Biznesu Czech, Polski i Słowacji miała miejsce w pięknej scenerii ogrodów Konsulatu Generalnego RP.  Jej gospodarz, konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz, witając gości powiedziała: „Bogata historia spotkań na polsko-czesko-słowackim pograniczu pozwala wierzyć, że przyszłość będzie tak samo pozytywna i polskie, czeskie i słowackie firmy znajdą wspólne rynki, będą współdziałać. Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników konferencji, którzy dzisiaj przed południem w gmachu Urzędu Miasta Ostrawy rozmawiali na bardzo poważne tematy. Rozmawiali na tematy bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa żywnościowego. Świat, jaki znamy, już się kończy. Musimy być silni, twardzi, ale przede wszystkim odważni i otwarci na nowe wyzwania. Ta konferencja i to spotkanie mają właśnie temu służyć”.

Głos zabrał również Daniel Piekarski, I sekretarz Ambasady RP w Pradze, przekazując pozdrowienia od ambasadora Mateusza Gniazdowskiego.

Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele różnych branż, zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i korporacji. Nieformalne rozmowy były szansą na znalezienie partnerów biznesowych i rozszerzenie rynków działania. Współpraca między krajami Europy Środkowej ma potencjał przynieść korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne, dlatego corocznie intensywnie pracuje się nad rozwojem tych relacji.

Przy okazji wydarzenia w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie odbyło się posiedzenie Polsko-Czeskiej Grupy Roboczej ds. Gospodarki, Handlu i Infrastruktury Transportowej w ramach Polsko-Czeskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Transgranicznej.

Źródła: www.gov.pl/web/czechy/; glos.live/; zwrot.cz/