Klauzula zwolnienia z odpowiedzialności

Klauzula zwolnienia z odpowiedzialności:

1. Agencja Promocji Eksportu, wydawca portalu o charakterze informacyjnym iCzechy.pl (dalej zwany „Wydawcą”), oraz pracownicy, współpracownicy i dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność, kompletność, aktualność oraz wiarygodność informacji zamieszczonych na portalu. Informacje te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady ani zaleceń. Użytkownicy powinni zawsze szukać indywidualnej porady lub zaleceń specjalistów lub ekspertów w danej dziedzinie przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na tym portalu.

2. Mimo że Wydawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność, dokładność i aktualność informacji, nie można zagwarantować, że wszystkie zawarte na stronie informacje są w pełni aktualne, kompleksowe ani wolne od błędów. Wydawca oraz pracownicy, współpracownicy i dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia, szkody lub straty materialne i niematerialne wynikłe z wykorzystania lub zaufania do informacji zamieszczonych na portalu. Użytkownik korzysta z tych informacji na własne ryzyko.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na portalu, takie jak komentarze, opinie, artykuły czy inne materiały. W przypadku wystąpienia naruszeń praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osób trzecich w związku z takimi treściami, odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na użytkowniku je zamieszczającym.

4. Wydawca nie gwarantuje ciągłości, dostępności ani niezawodności portalu. Może on być czasowo niedostępny z powodu konserwacji, aktualizacji, awarii technicznych lub innych czynników niezależnych od Wydawcy.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczanych na portalu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosi on odpowiedzialności za skutki wynikłe z takich zmian.

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z linków zewnętrznych prowadzących do innych stron internetowych. Użytkownik korzysta z tych linków na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania określonymi przez te strony.

7. Klauzula zwolnienia z odpowiedzialności nie ogranicza lub nie wyklucza odpowiedzialności Wydawcy w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy umowy.

Użytkownicy portalu iCzechy.pl powinni zapoznać się z niniejszą klauzulą zwolnienia z odpowiedzialności. Korzystanie z portalu iCzechy.pl oznacza akceptację i zrozumienie wszystkich warunków w niej zawartych.