Banki zarobiły na odroczonych ratach

EURACTIV.pl: Konserwatyści blokują przystąpienie Czech do strefy euro

Raport przygotowany przez czeskie ministerstwo finansów i Narodowy Bank Czeski stwierdza, że kraj powinien spełnić główne kryteria przyjęcia waluty euro w przyszłym roku, ale nie zaleca żadnych kroków w kierunku przystąpienia do strefy euro. Pisze o tym portal EURACTIV.pl.

Pomimo postępów, raport wyraźnie stwierdza, że rząd „nie powinien ustalać docelowej daty przystąpienia do strefy euro” i „nie powinien nawet dążyć do wejścia do mechanizmu kursowego (ERM II)”. Raport nie jest jeszcze publicznie dostępny, ale zapoznał się z nim czeski dziennik Hospodářské noviny, partner medialny Euractiv.cz. 

Czeskie ministerstwo finansów, współautor raportu, znajduje się w rękach Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS), która często jest sceptyczna wobec dalszej integracji UE, a także nie popiera wspólnej waluty UE. 

Kilku ministrów z pięciopartyjnego rządu koalicyjnego kwestionuje obecnie projekt uchwały sformułowany w ten sposób w postępowaniu międzyresortowym. Przeszkadza im, że ministerstwo finansów mówi jedno, a zaleca drugie.

– Przedstawiona analiza pokazuje, że czeska gospodarka jest gotowa na przyjęcie euro, a ryzyko (takiego ruchu) jest raczej niskie – skomentował podczas obrad czeski minister spraw wewnętrznych Vít Rakušan (Burmistrzowie i Niezależni). 

Inni ministrowie zgadzają się z krytyką – w szczególności minister rozwoju regionalnego Ivan Bartoš (Piraci), minister badań i innowacji Helena Langšádlová (TOP 09). Minister spraw społecznych Marian Jurečka (KDU-ČSL) również sprzeciwił się zaleceniom. 

Podczas gdy STAN, TOP 09, KDU-ČSL i Piraci otwarcie opowiadają się za przyjęciem euro, konserwatywna ODS pozostaje jedyną partią przeciwną. 

Przedsiębiorstwa również naciskają na przyjęcie unijnej waluty, ponieważ czeska gospodarka jest nastawiona na eksport do innych państw członkowskich UE, a kursy wymiany są niekorzystne dla firm. Ale czescy konserwatyści jak dotąd pozostają nieugięci. Według Hospodářské noviny, ministerstwo finansów odrzuciło większość zastrzeżeń. Raport musi zostać zatwierdzony i prawdopodobnie zostanie poddany pod głosowanie wśród ministrów czeskiego rządu w grudniu.

Autor Aneta Zachová | EURACTIV.cz | Tłumaczenie Krzysztof Ryncarz