Szklakiem masonerii na ziemiach czeskich

Masoneria ma w Czechach długą historię, sięgającą kilku wieków wstecz, i odgrywała istotną rolę w kulturalnym i społecznym życiu kraju. Istnieje kilka różnych teorii na temat tego, kto był pierwszym czeskim masonem, ale dokładne pochodzenie masonerii na tym obszarze jest owiane tajemnicą i pozostaje przedmiotem dyskusji wśród historyków.

Jedna z teorii głosi, że masoneria została sprowadzona do Czech w średniowieczu przez zagranicznych mistrzów murarskich i budowniczych, którzy przybyli tutaj, aby pracować przy projektach budowlanych, takich jak gotyckie katedry i zamki. Byli często wolontariuszami i podróżowali za pracą do różnych krajów, zatem mogli przywieźć ze sobą swoje masońskie tradycje i rytuały.

Inna teoria jest taka, że pierwsza loża masońska powstała w Pradze w XVII lub XVIII wieku, ale ze względu na powszechną w masonerii tajemniczość i poufność nie jest możliwe potwierdzenie nazwiska pierwszego masona w Czechach ani dokładnej daty powstania pierwszej loży.

Historia masonerii jest na ogół naznaczona tajemnicą i niejasnością, co wynikało z masońskich rytuałów i zobowiązania do zachowania poufności. Chociaż masoneria ma korzenie historyczne, dziś jest bardziej organizacją społeczną i filantropijną, zajmującą się osobistym i duchowym rozwojem swoich członków oraz inicjatywami humanitarnymi.

W Czechach do dzisiaj istnieją miejsca związane z masonerią, zwłaszcza w większych miastach. W Pradze można znaleźć różne zabytkowe budynki, które były kiedyś siedzibami masonerii lub lożami wolnomularskimi. Niektóre z tych budynków nadal zachowują swoje historyczne cechy i są obiektami zainteresowania dla osób zainteresowanych historią masonerii. W innych większych miastach Czech, takich jak Brno, Ostrawa czy Pardubice, również istnieją miejsca związane z masonerią, takie jak dawne loże wolnomularskie, które mają swoją historię i tradycje.

Dla turystów i badaczy historii, którzy interesują się masonerią, wizyta w muzeach, archiwach i zabytkowych budynkach może dostarczyć ciekawych informacji na temat wpływu tej organizacji na kulturę i społeczeństwo Czech w przeszłości.

Najsłynniejsze zabytki Pragi

W roku 1312 na polecenie papieża został rozwiązany zakon templariuszy. Jego członkowie zaczęli wówczas zakładać cechy murarzy i kamieniarzy, zachowali swe rytuały i tajemnice i stali się łącznikami między dawnymi i współczesnymi masonami. Za panowania króla Wacława I osiedlili się w Pradze i na Morawach. Rozpoznawali się po specyficznym sposobie pozdrawiania się. Dzielili się na uczniów, czeladników i mistrzów. Do najsłynniejszych dzieł masońskich budowniczych w Pradze należy Kościół Najświętszej Marii Panny przed Tynem, Brama Prochowa czy pałacyk letni królowej Anny.

Ogród wolnomularski w Lednicy

W parku pałacowym w Lednicy na południowych Morawach, obok najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc, między innymi palmiarni, minaretu, akweduktu i innych, znajduje się dawno zapomniany ogród wolnomularski. Zbudowany został według kompozycji barokowej: drzewa i kwiaty tworzyły wzory geometryczne. Pośrodku stała słoneczna świątynia. Do symboliki wolnomularskiej nawiązywały także posadzone w krąg drzewa i kręte ścieżki. Z dawnego piękna tego miejsca pozostały tylko prastare kasztany. Gdy raz do roku zakwitają, zapomniany ogród pięknieje.  

Tajemnicza loża na zamku Zbiroh

Salonik wolnomularski znaleźć można na zamku Zbiroh. Tutejsza loża masońska działała głównie w latach 1912–1926, gdy Alfons Mucha malował na zamku swą wyjątkową Epopeję Słowiańską. Słynny malarz był wolnomularzem i podczas jego pobytu na Zbirohu odbywały się tam spotkania członków loży.  

Rytualne fartuchy masońskie w pałacu Kynžvart

Zwiedzając pałac Kynžvart należy zajrzeć do gabinetu osobliwości księcia Metternicha. Nie znosił on masonów, ich poglądy uważał za podejrzane i nie utrzymywał z nimi kontaktów, ale zarówno jego ojciec, jak i syn byli członkami loży masońskiej. W gabinecie wystawione są obrzędowe fartuchy i inne rytualne przedmioty wolnomularskie. W roku 2002 w pałacu odbyło się spotkanie loży masońskiej.  

Mistyczny salonik we Vranovie nad Dyją

Ślady masońskie znajdują się także w pałacu Vranov. Salon wolnomularski powstał tu na początku XIX wieku z inicjatywy hrabiego Stanisława Mniszka, aktywnego członka polskiej loży. Dekoracja sali, nie spotykana w żadnym innym morawskim pałacu, nawiązuje do spirytualnej alchemii, ezoteryzmu i rytuałów masońskich.

Instytut szkoleniowy w pałacu Kunín

W pałacu w Kunínie żyła na przełomie XVIII i XIX wieku hrabianka Marie Walburga z Waldburg-Zeilu (1762–1828), dobrze znana wśród brneńskich masonów. Dzięki nim założyła w pałacu jeden z najnowocześniejszych w środkowej Europie instytutów szkoleniowych. Jego najsłynniejszym uczniem był późniejszy historyk František Palacký.

Muzeum tajnych towarzystw w mieście Loket

Miasto Loket, leżące na zachodzie Czech nad rzeką Ohrzą, szczyci się pięknym rynkiem z barokową kolumną Najświętszej Trójcy i zabytkowymi domami mieszczańskimi, średniowiecznym zamkiem i kilkoma muzeami. Jedno z nich jest poświęcone tajnym towarzystwom, szczególnie masonom.  Warto je odwiedzić, aby zapoznać się z historią wolnomularstwa, poznać rytuały i tajemnice masońskie.

Źródło:CzechTourism