Czeski plan odbudowy

Ursula von der Leyen ogłosiła w Pradze zatwierdzenie czeskiego Planu Odbudowy

W poniedziałek 19 lipca 2021 premier Andrej Babiš spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, która przybyła do czeskiej stolicy aby ogłosić zatwierdzenie Narodowego Planu Odbudowy Republiki Czeskiej. Wspólnie odwiedzili Operę Narodową oraz historyczny budynek Muzeum Narodowego.

Przyjęcie Planu jest warunkiem uzyskania środków finansowych z nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) oraz zawiera projekty o łącznej wartości 180 miliardów koron czeskich.

Cieszę się, że mogłem dzisiaj w Pradze przywitać przewodniczącą Komisji Europejskiej Panią Ursulę von der Leyen. Chciałbym jej podziękować za intensywną współpracę przy przygotowaniu czeskiego Planu Odbudowy. Plan ten powstawał od jesieni zeszłego roku,  jest wynikiem wielu konsultacji z partnerami gospodarczymi oraz społecznymi, umów między poszczególnymi resortami oraz współpracy z Komisją Europejską. Plan cieszył się ogromnym zainteresowaniem”  – powiedział premier Andrej Babiš.

Ursula von der Leyen: „Ożywienie, którego potrzebuje Europa i Republika Czeska”

Komisja Europejska wydała pozytywną ocenę Planu Odbudowy Republiki Czeskiej. To istotny krok ku temu, aby UE wypłaciła z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 7 miliardów euro w formie dotacji. Tymi środkami finansowymi wsparte zostaną kluczowe inwestycje i reformy zarysowane w Planie Odbudowy. Dzięki europejskim funduszom Republika Czeska wyjdzie z pandemii COVID-19 silniejsza.

„Komisja Europejska daje czeskiemu Planowi Odbudowy zielone światło po dokładniejszej ocenie i wybornej współpracy. NextGenerationEU przygotowuje społeczeństwo na to, aby było odporniejsze. Jest to jeden z największych planów odbudowy na świecie. To ożywienie, którego potrzebują Europa i Republika Czeska” – oznajmiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

Plan na silne Czechy po pandemii

Republika Czeska w ramach Narodowego Planu Odbudowy ubiega się o wsparcie finansowe z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności o łącznej wartości 180 miliardów koron w formie grantów. „W planie priorytetem są cele klimatyczne. W tę stronę skierowane jest 41,6% wszystkich inwestycji planu. 22,1% pójdzie na cyfryzację” – poinformował szef czeskiego rządu. I dodał: „Cały plan jest kamieniem węgielnym naszego ożywienia i budowania siły kraju po pandemii w nadchodzących latach. Jego przygotowanie nie było proste, ale najtrudniejsze mamy jeszcze przed sobą, chociażby jego realizację” .

„Plan Odbudowy zakłada etapowe osiąganie rezultatów. Dlatego też zawiera szereg kamieni milowych i celów dla wszystkich obszarów planu, szczególnie tych nakierowanych na proces implementacji i kontroli prowadzenia samego planu. Nie jest to bynajmniej wyjątkowe pod tym względem, że chodzi o wymagania, które są nieodłącznymi elementami przy konstytuowaniu Planu Odbudowy” – powiedziała sekretarz stanu ds. europejskich Milena Hrdinková.

Reformy i inwestycje, które znajdują się w Narodowym Planie Odbudowy i które Republika Czeska chce realizować dzięki środkom z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, są rozdzielone na sześć filarów:

  • Transformacja cyfrowa
  • Infrastruktura fizyczna oraz zielona transformacja
  • Edukacja i rynek pracy
  • Instytucje oraz regulacja oraz wsparcie biznesu w odpowiedzi na COVID-19
  • Badanie, rozwój oraz innowacje
  • Zdrowie oraz odporność społeczeństwa

Instytucje państwowe przechodzą na neutralność klimatyczną

Premier Babiš rozmawiał z Ursulą von der Leyen w Operze Narodowej, wspólnie zwiedzili także historyczną część budynku Muzeum Narodowego. Przy niedawnych rekonstrukcjach obydwu budynków wykorzystano najnowsze technologie w obszarze efektywności energetycznej oraz wykorzystujące technologię cyfrową, co ilustruje założenia projektów zawartych w Narodowym Planie Odnowy ČR.

„Cieszę się, że miałam dzisiaj możliwość ujrzeć renowację klejnotów z XIX wieku w kierunku neutralności klimatycznej XXI wieku. Wywarło to na mnie ogromne wrażenie oraz jest przykładem troski Republiki Czeskiej o zrównoważoną przyszłość, którą promuje UE” – powiedziała Ursula von der Leyen.

Opera Narodowa jako jedna z pierwszych państwowych instytucji zaczęła wdrażać założenia kompleksowego projektu oszczędności energetycznej. Projekt ČEZ ESCO z Grupy ČEZ, zapoczątkowany już w roku 2009, spełnia aktualne założenia Komisji Europejskiej przedstawione w pakiecie pod nazwą „Fit for 55”. Łącznie w całym okresie realizacji projektu udało się oszczędzić 17500 ton emisji CO2 oraz 57 000 m3 wody.

Autorka: Małgorzata Kmieciak (studentka II roku Bohemistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Źródło zdjęć: Centrum Informacyjne Rządu RCz