W Czechach dwa święta państwowe w tym tygodniu

Czesi w tym tygodniu będą obchodzić dwa święta państwowe. W piątek 5 lipca przypada Dzień Ewangelistów Słowiańskich Cyryla i Metodego i jest to dzień wolny od pracy. Rocznica spalenia Mistrza Jana Husa obchodzona będzie 6 lipca. W tym roku wypadła w sobotę, czyli w dzień co do zasady przeznaczony na odpoczynek.  

Jednak zasada ta nie obowiązuje w handlu i usługach. Możliwości otwierania sklepów w czeskie święta określa ustawa o godzinach sprzedaży detalicznej i hurtowej, która weszła w życie 1 października 2016 r. Nie przewiduje ona przerwy w pracy 5 i 6 lipca. Tak zwany „nákupní zákon” stanowi, że sklepy o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, a także bazary i lombardy muszą być zamknięte w określone dni. Dokładnie jakie? W ustawie jest mowa o Nowym RokuPoniedziałku Wielkanocnym8 maja28 września28 października25 i 26 grudnia. W 2024 roku sklepy będą dodatkowo nieczynne 24 grudnia (niedziela)

Dzień Cyryla i Metodego to święto upamiętniające przybycie IX wieku bizantyjskich misjonarzy na ziemie czeskie. Ich misja wpłynęła na rozwój chrześcijaństwa, kultury i oświaty narodów słowiańskich oraz położyła podwaliny pod czeską państwowość. Obchodzony jest 5 lipca, aby uhonorować ich wkład w rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa. Wprowadzili język słowiański do nabożeństw, stworzyli świecki i kościelny kodeks i dali impuls w rozwoju pieśni, ikonografii i kaznodziejstwu, a także polityce, dyplomacji i ekonomii.

6 lipca upamiętnia się w Republice Czeskiej śmierć Jana Husa, czeskiego teologa i bohatera narodowego, filozofa, prekursora protestantyzmu, wykładowcy i rektora Uniwersytetu Karola. Opowiadał się za reformą Kościoła, krytykował korupcję i bogactwo Kościoła katolickiego. Uważał, że Biblia powinna być dostępna dla wszystkich, nie tylko dla duchownych. Przeciwnicy Husa wytoczyli mu w Konstancji proces, oskarżając o herezję. Ostatecznie został ekskomunikowany, 6 lipca 1415 roku wyprowadzono go poza mury miasta i spalono na stosie. Jego idee wywołały ruch husycki i wpłynęły na reformację protestancką. Jan Hus i jego nauka to nadal moralny drogowskaz dla współczesnych Czechów.

Źródła: Wikipedia, National Geographic, Agencja ČTK