Informacje na temat podróżowania

Na podstawie rozporządzenia nr 443 Rządu Republiki Czeskiej z dnia 23 kwietnia br. umożliwia się od dnia 27 kwietnia br. wstęp na terytorium Czech kolejnym trzem kategoriom obywateli państw UE.

Przed rozpoczęciem podróży nadal wymagana jest wstępna rejestracja online na stronie https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

I. Podróże biznesowe

przyjeżdżającym do Czech w celach biznesowych (podróże służbowe o charakterze gospodarczym, nieregularna aktywność gospodarcza oraz artystyczna i sportowa) z długością pobytu nieprzekraczającą 72 godzin pod warunkiem okazania przy kontroli granicznej dokumentu uprawniającego do wjazdu (umowa, zaproszenie, nota ambasady państwa pochodzenia) oraz okazania negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa (brak negatywnego testu skutkuje obowiązkiem odbycia 14-dniowej kwarantanny na terytorium RCz)

II. Pracownicy transgraniczni, studenci

pracownikom transgranicznym zatrudnionym w Czechach, studentom na czeskich uczelniach wyższych, jeżeli długość ich pobytu przekracza 72 godziny pod warunkiem okazania przy kontroli granicznej dokumentu uprawniającego do wjazdu (np. umowa o pracę), gwarancji pracodawcy o zapewnieniu zakwaterowania oraz okazania negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa (ponowne okazanie kolejnego wyniku testu jest obowiązkowe w terminie 10-14 dni od daty pierwszego testu) (brak negatywnego testu skutkuje obowiązkiem odbycia 14-dniowej kwarantanny na terytorium RCz)

III. Pracownicy transgraniczni – służba zdrowia, służba społeczna oraz infrastruktura krytyczna

pracownikom transgranicznym zatrudnionym w Czechach pracującym w służbie zdrowia, służbach społecznych lub w ramach infrastruktury krytycznej pod warunkiem okazania przy kontroli granicznej dokumentu o zatrudnieniu (negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa jest wymagany tylko jeżeli długość pobytu przekracza 14 dni)

Formularz testu CRP:

https://www.mzv.cz/…/VZOR_le_kar_ske__potvrzeni__o_vy_sledk…

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Kontakty:

https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART

Źródło:MZV