Pytania i odpowiedzi dotyczące przesunięcia targów i innych imprez

Spółka Veletrhy Brno (Targi Brno) odpowiada na często zadawane pytania, które pojawiają się w związku z odwoływaniem imprez masowych spowodowanych rozprzestrzeniającym się wirusem Covid-19. Prosimy wszystkich partnerów, którzy w tej chwili kontaktują się z nami, aby najpierw sprawdzili, czy odpowiedzi na ich pytania znajduje się w tym dokumencie.

Jeśli Państwo nie znaleźli odpowiedzi na Wasze pytania, a jesteście wystawcą jednej z przesuniętych imprez targowych, to prosimy o cierpliwość. Nasi koledzy wkrótce się z Wami skontaktują i indywidualnie zajmą się wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji.

Dlaczego targi zostały przesunięte lub odwołane?

Veletrhy Brno, a.s., będąc odpowiedzialną firmą, zareagowała na sytuację nadzwyczajną i zalecenia Regionalnej Stacji Higieny w związku z obawami co do zakazu organizacji imprez masowych. Bieżąca sytuacja komplikuje podróże, większe firmy z uwagi na ochronę zdrowia ograniczają delegacje służbowe oraz kontakty pracowników. Pojawiły się surowe ograniczenia ze strony czeskich, a zwłaszcza zagranicznych firm. Przy podejmowaniu decyzji o przesunięciu targów zostały uwzględnione sugestie stowarzyszeń partnerskich i kluczowych wystawców. Postanowienie rządu z 10 marca 2020 r. o zakazie imprez masowych potwierdziła słuszność tych decyzji. Dzięki tym posunięciom zapobiegliśmy zwiększeniu strat wszystkich zainteresowanych stron – BVV jako organizatora i wystawców.

Czy takie środki były już podejmowane w przeszłości?

Jest to całkowicie bezprecedensowa sytuacja, która nigdy nie miała miejsca w historii BVV. Przenoszenie lub odwoływanie wydarzeń targowych uważamy za dość skrajne, nadzwyczajne rozwiązanie w sytuacji ogólnej niepewności.

Które imprezy targowe zostały przełożone?

Doszło do przesunięcia grupy targów rolniczych TECHAGRO, SILVA REGINA i BIOMASA, targów OPTA, grupy targów spożywczych pod marką SALIMA oraz targów opakowań EMBAXPRINT. Anulowano również targi AMPER, organizowane przez Terinvest Praga.

Kiedy odbędą się przesunięte lub odwołane targi?

Daty imprez targowych, które zostały przesunięte lub odwołane:

OPTA targi zostaną zorganizowane najszybciej, jak to będzie możliwe, po unormowaniu sytuacji (2020 r.)
SALIMA, SALIMA TECH, EMBAXPRINT, INTECO, MBK, G+H 19-22 listopada 2020 r.
TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA 11–15 kwietnia 2021 r.
AMPER 16–19 marca 2021 r.

Czy inne imprezy targowe zostaną przeniesione lub anulowane?

W przypadku innych targów i wydarzeń zaplanowanych po 1 czerwca 2020 r. nie przewidujemy żadnych zmian i przygotowujemy je zgodnie ze standardowym harmonogramem.

Przygotowanie Targów MSV odbywa się w wyznaczonych terminach, dotyczy to również terminu nadsyłania przez wystawców zgłoszeń udziału.

Jak wygląda kwestia rekompensat dla wystawców za targi odwołane lub przesunięte?

Targi organizowane przez naszą spółkę są w każdym przypadku przeniesione, a nie anulowane. Decyzje te zostały podjęte w sytuacji „siły wyższej” („vis major”). Veletrhy Brno nie mogły w żaden sposób temu zapobiec, a jedynie poprzez podejmowanie w odpowiednim czasie właściwych rozstrzygnięć maksymalnie wyeliminować szkody, które mogłyby wystąpić, gdyby kontynuowano prace nad targami. Do istniejących umów zostaną wprowadzone aneksy dotyczące wydarzeń z nowymi terminami.

Czy zwiedzający otrzymają zwrot środków za opłacone wejściówki?

Wpłaty za bilety online na wydarzenia organizowane przez BVV zostaną zwrócone w całości.

Czy spółka Veletrhy Brno zwróci wystawcom poniesione koszty zakwaterowania, podróży i innych wydatków?

Veletrhy Brno a.s. nie ponoszą odpowiedzialności za koszty wynikające z umów lub zamówień ze stronami trzecimi.

W jaki sposób informujecie wystawców i zwiedzających?

Stopniowo kontaktujemy się z wystawcami lub odpowiadamy na ich pytania i rozwiązujemy sprawy indywidualnie. Obecnie objaśnianiem sytuacji i komunikacją z wystawcami zajmują się odpowiednie zespoły targowe. To setki kontaktów, dlatego prosimy wszystkich o cierpliwość. Przede wszystkim staramy się przedstawić okoliczności organizacjom branżowym, które zwykle reprezentują szerszą grupę wystawców. Aktualne informacje są publikowane na stronie www.bvv.cz oraz w sieciach społecznościowych.

Czy można anulować udział w przełożonych targach?

Nie ma powodu, aby anulować uczestnictwo, ponieważ wydarzenia są jedynie przesunięte w czasie. W przypadku rezygnacji z wydarzenia przez wystawcę będziemy postępować zgodnie z obowiązującymi warunkami udziału w targach.

Czy przyjmowane są  zgłoszenia na jesienne targi?

Przygotowania do wszystkich wydarzeń, w tym Targów MSV, odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dotyczy to również terminu nadsyłania przez wystawców zgłoszeń udziału. Obecnie zakłada się, że wszystkie imprezy targowe, które nie zostały przeniesione, odbędą się we wcześniej ustalonych terminach oraz na dotychczasowym poziomie i w dotychczasowym zakresie.

Jak długo będą obowiązywać ograniczenia?

Uważamy, że rząd jest zainteresowany przywróceniem normalnego funkcjonowania kraju, i że istniejące ograniczenia będą obowiązywać tylko przez konieczny czas. Oprócz targów inne planowane wydarzenia również musiały zostać odwołane.

W jaki sposób spółka Veletrhy Brno dba o bezpieczeństwo swoich pracowników i gości?

Jesteśmy w kontakcie z Regionalną Stacją Higieny. Już podczas wydarzeń targowych, które miały miejsce przed wydaniem dekretu przez Narodową Radę Bezpieczeństwa, podjęliśmy szereg działań zapobiegawczych, które mają poprawić higienę osób poruszających się po Centrum Wystawienniczym – zarówno odwiedzających, wystawców, jak i pracowników. Utrzymaniu porządku oraz higienie była i będzie poświęcona należyta uwaga w każdym przypadku.

Jakie będą konsekwencje ekonomiczne dla spółki Veletrhy Brno?

Spółka Veletrhy Brno ma wystarczające rezerwy, aby poradzić sobie z obecną kryzysową sytuacją. Podjęto natychmiastowe działania mające na celu wypracowanie oszczędności. Jesteśmy na początku roku, końcowe wyniki zależeć będą od dalszego rozwoju sytuacji.

Jak zakłócenia w organizacji targów wpływają na gospodarkę miasta i regionu?

Wpływ na gospodarkę regionu będzie znaczący, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które koncentrują się na budowie stoisk, prowadzeniu hoteli i ogólnie pojętej turystyce. Straty ekonomiczne tych podmiotów nie sposób w tej chwili oszacować.