wzornik

Kompleks targów spożywczych SALIMA odbędzie się w listopadzie

W związku z ustanowionym zakazem organizowania imprez masowych, w tym organizacji targów oraz ogólnie niepewnej sytuacji ”vis maior”, zarząd spółki Veletrhy Brno (Targi Brno) zdecydował o przesunięciu kompleksu targów spożywczych SALIMA na alternatywną datę od 19 do 21 listopada 2020 roku.

Targi Brneńskie starają się postępować w podejmowaniu decyzji z maksymalną odpowiedzialnością w stosunku do wszystkich biorących udział wystawców, zwiedzających oraz partnerów targów. Celem działania jest wyeliminowanie ryzyka ekonomicznego, tj. kosztów powstałych po stronie organizatora oraz wystawców, ryzyka odwołania imprezy na krótko przed planowanym terminem, ryzyka utraty reputacji targów a przede wszystkim ryzyka utraty zdrowia uczestników.

Decyzja została podjęta na podstawie konsultacji z kluczowymi wystawcami oraz zaleceniu Regionalnej Stacji Higienicznej w Brnie, ponieważ nie można zagwarantować odwołania zakazu oraz przewidzieć podejmowanych kroków w następnych miesiącach.

„Listopadowy termin dla Targów SALIMA był rozważany kilkakrotnie, ponieważ pod względem kontraktowania jest dla firm z przemysłu spożywczego bardziej odpowiedni niż termin wiosenny. Jeśli jesienna edycja okaże się udana, Targi SALIMA w przyszłości pozostaną w tym terminie” powiedział dyrektor generalny Targów Brneńskich Jiří Kuliš.”

W najbliższych dniach zespół Targów SALIMA skontaktuje się ze wszystkimi wystawcami w celu poinformowania o dalszych krokach oraz warunkach uregulowania zobowiązań związanych z udziałem w targach.

Spółka Veletrhy Brno dziękuje za zrozumienie i wierzy, że wspólnie uda się zorganizować standardowe targi w alternatywnym terminie.

Źródło:Expedia