Archiwum

Kategoria: Ministerstwa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky www.mzv.cz  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Ministerstvo vnitra České republiky www.mvcr.cz

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstvo zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz

Ministerstwo Obrony

Ministerstvo obrany České republiky www.army.cz

Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky www.mpo.cz

Ministerstwo Finansów

Ministerstvo financí České republiky www.mfcr.cz  

Ministerstwo Kultury

Ministerstvo kultury České republiky www.mkcr.cz

Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky www.mpsv.cz

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstvo spravedlnosti České republiky www.justice.cz

Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky www.msmt.cz

Ministerstwo Transportu

Ministerstvo Dopravy České Republiky www.mdcr.cz

Ministerstwo Rolnictwa

Ministerstvo zemědělství České republiky http://eagri.cz

Ministerstwo Środowiska

Ministerstvo životního prostředí České republiky www.mzp.cz

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky www.mmr.cz