Huta w Ostrawie czeka na dostawę nowoczesnych pieców łukowych. Inwestycje liczone w miliardach koron

Ważne wydarzenie odbyło się w czeskiej hucie w Ostrawie z grupy LIBERTY, do której należy także spółka LIBERTY Częstochowa, czołowy polski producent stali GREENSTEEL i blach grubych.

8 lipca LIBERTY podpisało kontrakt z Danieli, wiodącym światowym producentem urządzeń i maszyn, na dostawę dwóch najnowocześniejszych hybrydowych elektrycznych pieców łukowych w ramach ostrawskiego planu transformacji GREENSTEEL. Inwestycja o wartości 8,6 miliarda koron (350 milionów euro), która będzie największą w hucie obecnej generacji, jest ogromnym krokiem naprzód w planie LIBERTY Ostrawa zakładającym osiągnięcie neutralności węglowej do 2030 roku (CN30).

Nowe piece, pierwsze tego typu w Europie, będą miały łączną moc 3,5 mln ton rocznie i zmniejszą całkowitą emisję CO2 ostrawskiej huty o ponad 80% do 2027 roku. W dwóch 200-tonowych piecach zastosowano innowacyjną i opatentowaną technologię Danieli QONE power electronics do kontroli prądu i napięcia łuku w celu bardziej efektywnego i stabilnego dostarczania energii. Pozwoli to piecom na większą elastyczność w doborze wsadu, począwszy od dużych ilości gorącego metalu i bezpośrednio zredukowanego żelaza (DRI/HBI), aż do 100% złomu w drugiej fazie projektu. W ten sposób zakład zmniejszy swoją zależność od importowanego węgla i rudy żelaza oraz zapewni jeszcze większą elastyczność produkcji. Oczekuje się, że nowe piece zostaną uruchomione w 2025 roku, a w 2027 roku będą w stanie wytapiać 100% złomu po planowanej instalacji linii elektrycznej 400kV w ostrawskiej hucie.

LIBERTY rozpoczęło również proces przetargowy na podobne hybrydowe elektryczne piece łukowe dla siostrzanego zakładu LIBERTY Galati w Rumunii, ponieważ on również przechodzi na technologie GREENSTEEL, a celem grupy jest osiągnięcie 10 milionów ton zdolności produkcyjnych GREENSTEEL w Europie w ciągu najbliższych pięciu lat.

Podczas tej samej uroczystości podpisania umowy LIBERTY Ostrava podpisała deklarację współpracy z ČEZ ESCO, częścią grupy ČEZ, która jest jedną z największych firm energetycznych w Europie. 

Partnerstwo to będzie identyfikować i rozwijać technologie energii odnawialnej i wodoru wymagane dla transformacji Ostrawy w ramach projektu GREENSTEEL.  Grupa ogłosiła również rozpoczęcie działalności Fundacji GFG w Czechach – organizacji charytatywnej założonej przez Sanjeeva i Nicolę Guptę, której celem jest inspirowanie, zachęcanie i pomaganie przyszłym pokoleniom w karierze w przemyśle. 

„Umowa, którą dziś podpisaliśmy, jest historycznym kamieniem milowym dla ostrawskiej huty i ogromnym krokiem naprzód w kierunku naszych planów GREENSTEEL i neutralności węglowej tu w Ostrawie i w całej Europie” – powiedział Sanjeev Gupta, Prezes Wykonawczy LIBERTY Steel Group. I dodał: „Jest to największa inwestycja w Ostrawie od pokolenia i początek poważnej transformacji w całej Europie, kiedy to odchodzimy od starszych, zanieczyszczających środowisko metod produkcji na rzecz najnowszych technologii produkcji o niższej zawartości węgla.  Dzięki temu staniemy się nie tylko czystszym i bardziej zrównoważonym producentem, ale także bardziej elastycznym i dynamicznym graczem na rynku.  Nasza inwestycja pokazuje nasze długoterminowe zaangażowanie na rzecz pracowników w Ostrawie, lokalnej społeczności i przyszłych pokoleń, które będą pracować w nowoczesnej, czystej hucie.  Chciałbym podziękować zespołowi LIBERTY Ostrava za całą pracę, jaka została włożona w przygotowanie tej ogromnej inwestycji”.

Giacomo Mareschi Danieli, Dyrektor Generalny Danieli, powiedział: „Danieli jest zachwycone, że zostało wybrane przez LIBERTY Ostrava jako dostawca technologii dla tego prestiżowego projektu, który stanowi kamień milowy w historii europejskiego hutnictwa, będąc pierwszym dużym projektem w Europie, który zastąpi technologię wielkopiecową opartą na węglu najnowszą technologią stali zielonej z elektrycznym piecem łukowym. Dwa nowe 200-tonowe hybrydowe elektryczne piece łukowe, znane jako Danieli Digi Melter (DDM), będą zawierały najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i pakiety technologiczne w dziedzinie topienia w elektrycznym piecu łukowym, aby zapewnić najniższe emisje CO2 i NOx, a jednocześnie zapewnić znaczną poprawę kosztów konwersji stali płynnej, zwiększając tym samym konkurencyjność zakładu LIBERTY Ostrava. Poprawa bezpieczeństwa zostanie również osiągnięta dzięki pakietowi pakietów technologicznych, które automatyzują zadania, które tradycyjnie były wykonywane ręcznie, odsuwając tym samym operatorów od niebezpiecznego kontaktu z ciekłą stalą. Ten kontrakt jest doskonałym przykładem na to, że dekarbonizacja nie oznacza zagrożenia, ale raczej szansę na poprawę. Nowe piece hybrydowe będą bardziej wydajne, będą produkować stal wysokiej jakości po niższych kosztach, przy znacznie niższych emisjach. To inwestycja na przyszłość”.

Podczas gdy trwał proces przetargowy na piece, zespół LIBERTY Ostrava osiągnął również kilka innych ważnych kamieni milowych w dążeniu firmy do neutralności węglowej:

– Zainwestowano 88 milionów CZK, w tym 28 milionów CZK z Programu Operacyjnego Środowisko Rządu Czeskiego, w instalację nowego rurociągu spalin w swojej spiekalni na północy, co ma na celu zmniejszenie emisji niezorganizowanych o około 46%.

– Uzyskano zgodę na zmianę oceny oddziaływania na środowisko (EIA) w celu włączenia nowych pieców i złożono wiele wniosków o wymagane zezwolenia na zagospodarowanie terenu, rozbiórkę i budowę.

– Ogłoszono przetarg na przeniesienie rur i mostów, kanalizacji, kabli i linii kolejowych, które są wymagane przed rozpoczęciem budowy pieców.

– Zakończono przetarg na Generalnego Projektanta, który będzie odpowiedzialny za integrację wielu różnych projektów transformacji, innych niż instalacja pieców.

Oprócz modernizacji stalowni, transformacja LIBERTY Ostrava obejmie również rozległą modernizację walcowni stali, co poprawi jakość stali i rozszerzy portfel produktów o wyroby o wysokiej wartości dodanej. LIBERTY Ostrava już zapowiedziała szeroko zakrojone modyfikacje o wartości prawie miliarda koron czeskich w swojej walcowni taśm gorących (Steckel), jedynej w Republice Czeskiej produkującej taśmę walcowaną na gorąco. W ramach programu inwestycyjnego powstaną również elektrownie odnawialne do produkcji energii elektrycznej, a także rozwinie się Akademia GREENSTEEL, której celem jest podniesienie kwalifikacji obecnych pracowników zakładu i zachęcenie nowych osób do pracy w branży.

LIBERTY Ostrava rozpoczęła proces przetargowy w listopadzie 2020 roku i oceniła oferty od wielu globalnych dostawców technologii.