Havlíček: Zaproponuję odroczenie spłat czynszu dla zamkniętych przedsiębiorstw

Minister Przemysłu i Handlu Karel Havlíček przygotuje propozycję ustawy, która umożliwi przedsiębiorcom dotkniętym stanem wyjątkowym odroczyć spłaty czynszu. Płatności najemnego powinny zostać zawieszone na sześć miesięcy.

„Rząd zgodził się, aby powierzyć mi i Pani Minister Sprawiedliwości przygotowanie ram prawnych dotyczących odroczenia czynszu na czas sześciu miesięcy”, powiedział Havlíček po konferencji prasowej rządu. „Zajmiemy się tym zgodnie z prawem i spodziewam się, że przekażemy je rządowi w wersji ostatecznej w najbliższych dniach, maksymalnie tygodniach”.

Procedura powinna dotyczyć wszystkich zakładów, które musiały zamknąć działalność z powodu przepisów rządowych, np. restauracji lub sklepików odzieżowych.

Według Havlíčka kwota za odroczenie czynszu na sześć miesięcy powinna zostać spłacona w ciągu następnych 24 miesięcy.

Ze szczegółów wysłanych do MF DNES w wiadomości SMS wynika, że minister planuje zastosować procedury rządowe nie tylko wobec wynajmujących, na przykład z szeregu gmin, ale także do wszystkich umów najmu dotyczących zamkniętych zakładów.

„Wszystkie podmioty, pół roku, to jest do września. W rzeczywistości, tak jak proponujemy odroczenie spłaty rat w bankach. Tym sposobem umożliwimy podmiotom, które musiały zostać zamknięte bezpośrednim nakazem rządu i na przykład muszą zamknąć sklep lub restaurację, możliwość i wsparcie w utrzymaniu sześciomiesięcznego przestoju na kluczowe wydatki, tj. na czynsz i należności bankowe”, napisał Havlíček.

„Jeśli dodamy do tego rekompensaty kosztów personelu, jest to kluczowe wsparcie w przepływie gotówki dla poszkodowanych firm” – dodał.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister Havlíček stwierdził, że opiera się on na modelu niemieckim. „Gdzie, każdy, kto znajdzie się w trudnej sytuacji, może poprosić o odroczenie czynszu na 3 + 3 miesiące, my również rozważmy sześć miesięcy” powiedział.

Do programu odroczenia czynszu w ostatnich dniach przystępują niektóre gminy, w poniedziałek rano krok ten oznajmił np. Urząd Miasta Praga 3, który zdecydował o odroczeniu płatności czynszu za lokale niemieszkalne na trzy miesiące.

Źródło:iDNES.cz