Przepisy ruchu drogowego w Czechach: Co warto wiedzieć?

Czechy, nasz południowy sąsiad, są popularnym celem podróży i krajem tranzytowym dla wielu turystów. Podróżując po tym kraju samochodem  z polską rejestracją, ważne jest ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad drogowych. W tym artykule omówimy najważniejsze kwestie dotyczące przepisów i zasad ruchu drogowego obowiązujących w Republice Czeskiej w 2023 roku.

Znak autostrady

W Czechach autostrady są oznaczone znakiem „Dálnice” (oznaczenie „D”) i numerem autostrady. Przed wjazdem na autostradę konieczne jest posiadanie ważnej winiety, która jest płatna dla pojazdów o DMC poniżej 3,5 tony. Pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony podlegają opłatom w systemie elektronicznym.

Więcej informacji na temat winiet, można znaleźć w artykule:

Czechy: elektroniczne winiety autostradowe w 2023 roku

Ograniczenia prędkości

W Czechach obowiązują określone limity prędkości na różnych rodzajach dróg. Na obszarach zabudowanych standardowy limit prędkości wynosi 50 km/h, chyba że jest inaczej oznaczone. Na drogach jednojezdniowych poza obszarami zabudowanymi można jechać z prędkością do 90 km/h, natomiast na autostradach i drogach ekspresowych limit wynosi 130 km/h. Należy pamiętać, że na niektórych odcinkach autostrad obowiązuje limit prędkości 80 km/h w przypadku pojazdów o DMC przekraczającym 3,5 tony.

Przepisy ruchu drogowego w Czechach
Czeski znak drogowy wskazujący początek autostrady
Przepisy ruchu drogowego w Czechach
Oznaczenie autostrady D1

Wyposażenie obowiązkowe

Podróżując po Czechach, należy pamiętać o obowiązkowym wyposażeniu pojazdu. Trzeba mieć przy sobie zestaw narzędzi, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową, apteczkę pierwszej pomocy oraz gaśnicę. Ponadto, zaleca się posiadanie kompletu żarówek zapasowych i linki holowniczej. Podczas jazdy samochodem w Czechach, kierowca musi mieć przy sobie aktualny dowód osobisty lub paszport (ważny co najmniej 6 miesięcy).

Opony

W Republice Czeskiej obowiązują konkretne przepisy dotyczące opon. W sezonie letnim opony muszą mieć odpowiednią głębokość bieżnika, wynoszącą co najmniej 1,6 mm. Natomiast w przypadku zimowych warunków pogodowych (śnieg, lód) opony zimowe są obowiązkowe. Ich bieżnik powinien mieć co najmniej 4 mm głębokości. Warto pamiętać o tym i odpowiednio przygotować się do podróży.

Światła mijania

W Republice Czeskiej obowiązuje wymóg korzystania ze świateł mijania przez cały rok, zarówno w dzień, jak i w nocy. Kierowcy powinni mieć to na uwadze i stosować się do tego przepisu, aby zapewnić sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego większe bezpieczeństwo.

Kierowca podczas jazdy

W Republice Czeskiej istnieją przepisy dotyczące zachowania kierowców podczas jazdy. Kierowcę obowiązuje wymóg zapinania pasów bezpieczeństwa, powinien mieć też odpowiednie obuwie, które zapewnia odpowiednią przyczepność do pedałów. Podczas jazdy nie zaleca się jedzenia, picia lub palenia papierosów. Ponadto, korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy jest zabronione, chyba że kierowca używa bezprzewodowego zestawu głośnomówiącego.

Korytarz Ratunkowy

Korytarz ratunkowy to sposób zapewnienia wolnego przejazdu dla pojazdów ratowniczych na zatłoczonych drogach. W Czechach, kierowcy muszą tworzyć korytarz ratunkowy na autostradach i drogach ekspresowych, gdy ruch jest spowolniony lub zatrzymany. Kierowcy na lewym pasie ruchu powinni zjechać jak najbliżej lewej krawędzi jezdni, a kierowcy na pozostałych pasach powinni zjechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Dzięki temu pojazdy ratownicze mogą jechać środkiem jezdni i dotrzeć do miejsca wypadku lub awarii. Nieprzestrzeganie tego obowiązku grozi mandatem.

Kontrola drogowa

W Czechach, podobnie jak w innych krajach, policja regularnie sprawdza kierowców na drogach w celu zapobiegania wypadkom. Podczas kontroli policja może poprosić o okazanie dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC. Policja może również zrobić test na obecność alkoholu lub narkotyków, jeśli podejrzewa naruszenie przepisów ruchu drogowego. Należy pamiętać, że w Czechach obowiązuje zero tolerancji dla alkoholu za kierownicą (0 promili). W razie stwierdzenia wykroczenia lub przestępstwa, policja może nałożyć mandat lub zastosować inne środki prawne.

Holowanie pojazdu

Proces holowania pojazdów w Republice Czeskiej określają zasady, których należy przestrzegać. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie przepisów oraz informacji dotyczących postępowania w przypadku konieczności holowania pojazdu:

 1. Zasady ogólne:
  • Pojazd holowany musi być wyposażony w osobę posiadającą uprawnienia do kierowania tym pojazdem.
  • Holowanie więcej niż jednego pojazdu oraz holowanie pojazdem z przyczepą jest zabronione.
  • Holowanie na autostradzie jest dozwolone jedynie dla specjalnych holowników, którzy mogą przewieźć pojazd do najbliższego parkingu lub zjazdu z autostrady.
 2. Zasady techniczne:
  • Pojazd holujący musi mieć włączone światła mijania, a nie światła do jazdy dziennej.
  • Pojazd holujący może poruszać się z prędkością nie większą niż 30 km/h w obszarze zabudowanym oraz nie większą niż 60 km/h poza obszarem zabudowanym.
  • W holowanym pojeździe należy włączyć światła pozycyjne przy słabej widoczności.
  • Połączenie między pojazdami musi być solidne i trwałe.
  • Holowanie może odbywać się tylko za pomocą liny lub sztywnego pręta o długości nie mniejszej niż 4 metry i nie większej niż 6 metrów. Linę należy oznaczyć flagą lub innym materiałem o jaskrawym kolorze.

Kary za naruszenie przepisów drogowych

Od lipca 2021 roku Republika Czeska wprowadziła znowelizowany kodeks drogowy, który zaostrzył obowiązujące przepisy prawne oraz podniósł wysokość mandatów w Czechach. Od tej pory za wykroczenia drogowe grożą kary w wysokości nawet 50 tysięcy koron (około 9 tysięcy zł). Czeska policja konsekwentnie karze kierowców za zbyt szybką jazdę. Wykroczeniem drogowym jest przekroczenie dozwolonej prędkości już o kilka km/h. Jeśli znacząco przekroczymy prędkość, możemy otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów w Czechach na okres od 1 do 6 miesięcy. W Czechach za wykroczenia drogowe przyznaje się mandaty, otrzymuje się kary nakładane przez sąd oraz karne punkty, które dostają zarówno mieszkańcy państwa, jak i obcokrajowcy. Otrzymanie 12 punktów karnych grozi odebraniem uprawnień.

Przykładowe kary za wykroczenia drogowe w Czechach to:
 • Przekroczenie prędkości od 270 zł do 2000 zł
 • Jazda pod wpływem alkoholu: od 450 zł do 3600 zł (możliwość utraty prawa jazdy od 6 miesięcy do 1 roku)
 • Odmówienie przeprowadzenia badania na obecność alkoholu: od 4500 zł do 9000 zł
 • Poruszanie się pojazdem niesprawnym technicznie: od 900 zł do 1800 zł
 • Brak fotelika dziecięcego: od 270 zł do 450 zł
 • Jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa: od 270 zł do 450 zł
 • Jazda z telefonem w ręku: od 270 zł do 450 zł
 • Parkowanie w miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych: od 900 zł do 1800 zł
 • Korzystanie z antyradaru: od 900 zł do 1800 zł

Podsumowując

Podróżując samochodem w Republice Czeskiej, należy pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów i zasad drogowych. Ważne kwestie dotyczące przepisów i zasad ruchu drogowego obejmują:

 1. Posiadanie ważnej winiety na autostradach, jeśli pojazd ma DMC poniżej 3,5 tony.
 2. Przestrzeganie określonych limitów prędkości na różnych rodzajach dróg.
 3. Posiadanie obowiązkowego wyposażenia pojazdu, takiego jak narzędzia, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka pierwszej pomocy i gaśnica.
 4. Spełnianie wymogów dotyczących opon, zwłaszcza w przypadku warunków zimowych.
 5. Korzystanie ze świateł mijania przez cały rok.
 6. Przestrzeganie przepisów dotyczących zachowania kierowcy, takich jak zapinanie pasów bezpieczeństwa, unikanie korzystania z telefonu komórkowego i jedzenia podczas jazdy.
 7. Tworzenie korytarza ratunkowego na autostradach i drogach ekspresowych w przypadku spowolnionego lub zatrzymanego ruchu.
 8. Świadomość kontroli drogowych prowadzonych przez policję i przestrzeganie przepisów.

Naruszenie przepisów drogowych w Republice Czeskiej może skutkować wysokimi mandatami, a nawet zakazem prowadzenia pojazdów na określony czas. Dlatego ważne jest ścisłe przestrzeganie przepisów drogowych i zachowanie ostrożności podczas podróży samochodem w tym kraju.