Setna rocznica urodzin Aleksandra Dubčeka

Dziś swoje 100. urodziny obchodziłby Aleksander Dubček, czechosłowacki i słowacki polityk, który był główną osobistością Praskiej Wiosny. Jego program „socjalizm z ludzką twarzą“ był próbą poluzowania politycznego reżimu i przyśpieszenia procesu demokratyzacji Czechosłowacji a obejmował między innymi zakaz cenzury czy częściową liberalizację gospodarki. Kierownicza rola partii komunistycznej miała jednak trwać nadal.

Reformy nie spotkały się ze zrozumieniem radzieckich władz, które wysłały do Czechosłowacji tysiące żołnierzy Układu Warszawskiego, by przypilnowały jedynego właściwego kierunku. Okupacja Czechosłowacji zakończyła Praską Wiosnę i przyniosła tzw. normalizację. A Aleksandrowi Dubčekowi stopniowo odbierano funkcje polityczne.
Kiedy Aleksander Dubček podczas Rewolucji Aksamitnej po wielu latach ponownie wystąpił publicznie – 22 listopada 1989 roku w Bratysławie i pięć dni później w Pradze na placu Wacława obok Václava Havla, został przez zgromadzonych powitany gromkimi brawami. Powrócił do życia politycznego i 28 grudnia 1989 roku został wybrany przewodniczącym Zgromadzenia Federalnego.