Targi TECHAGRO, SILVA REGINA i BIOMASA przełożone na wiosnę 2021 r.

Spółka Veletrhy Brno (Targi Brno), w porozumieniu z partnerskimi stowarzyszeniami branżowymi, postanowiła przełożyć kompleks targów techniki rolniczej na 2021 r. Wszystkie strony zgodziły się, że to rozwiązanie jest najwłaściwsze z punktu widzenia eliminowania ryzyka gospodarczego związanego z możliwym zakazem organizowania imprez masowych. Nowa data targów została wstępnie ustalona
na 11–15 kwietnia 2021 r.

Decyzja została podjęta po spotkaniu Komitetu Targowego, który skupia najważniejsze stowarzyszenia branżowe i przedstawicieli spółki Veletrhy Brno. W ten sposób organizatorzy targów reagują na niejasną sytuację oraz fakt, że obecnie nie można zagwarantować, że w nadchodzących tygodniach nie pojawią się ograniczenia w organizacji wydarzeń publicznych.

„Podchodzimy do tej sprawy w sposób profesjonalny i biznesowy. Nie chcemy zawieść zaufania naszych klientów – wystawców i odwiedzających – w tej niejasnej sytuacji. Chociaż z dzisiejszej perspektywy targi mogłyby się odbyć i nikt nie zabrania takiego wydarzenia, za kilka dni może być inaczej. Dlatego już teraz musimy wyeliminować wszystkie pojawiające koszty i ryzyka, gdy rozpoczynają się praktyczne przygotowania do targów. Przełożenie targów na lata nieparzyste jest również ważne w związku z nowymi terminami innych targów europejskich”– powiedział Jiří Kuliš, dyrektor generalny Targów Brneńskich.

„Przyjęte rozwiązania odbieramy jako najlepsze z możliwych. Przeprowadzenie imprezy w obecnej sytuacji społecznej niesie za sobą zbyt duże ryzyko ekonomiczne, ale także ryzyko utraty reputacji. Dlatego staramy się zachować maksymalną odpowiedzialność wobec wszystkich klientów, partnerów zagranicznych i krajowych oraz własnych współpracowników, a także zminimalizować straty związane z realizacją projektu. Jednocześnie chcemy zapewnić społeczność rolniczą, że planujemy zorganizować wydarzenia w nowym terminie w standardowym zakresie”– skomentował Tomáš Kvapil, przewodniczący Komitetu Stowarzyszenia Importerów Techniki Rolniczej.

Dušan Benža, dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Techniki Rolnej i Leśnej A.ZET, dodał: „Biorąc pod uwagę obecną niepewną sytuację, kiedy podróżowanie po Europie jest ograniczone, nie ma możliwości, aby organizować imprezy masowe i spotkania z większą liczbą osób.  W celu wyeliminowania możliwych strat i jeszcze nieponiesionych kosztów, uzgodniono zorganizowanie targów na wiosnę przyszłego roku. Nie można zrealizować targów w rozważanych alternatywnych terminach w maju i czerwcu z uwagi na kolizję z procesami agrotechnicznymi. Oba stowarzyszenia potwierdziły zainteresowanie kontynuacją projektu”.

Spółka Veletrhy Brno we współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi o swojej decyzji poinformowała wszystkich wystawców na piśmie w czwartek 5 marca wieczorem. Dalsze działania będzie omawiać z poszczególnymi podmiotami indywidualnie, informacje dla zwiedzających, którzy planowali odwiedzić targi, spółka udostępni w przyszłym tygodniu na stronie internetowej.

Podobną decyzję jak spółka Veletrhy Brno w przypadku targów TECHAGRO, podjęła również firma TERINVEST, która jest organizatorem międzynarodowych targów Amper. Również w tym przypadku celem jest wyeliminowanie ryzyka strat ekonomicznych zarówno dla wystawców, jak i organizatora.

„Zapewniamy opinię publiczną, że odbywające się wydarzenia Motosalon i Prodítě  zostały zgłoszone i zatwierdzone przez Wojewódzką Stację Higieny, z którą jesteśmy w kontakcie. Frekwencja na obu wydarzeniach zasadniczo odpowiada codziennej frekwencji w centrach handlowych. Dlatego nie ma żadnego powodu, aby unikać bieżących lub planowanych wydarzeń”– powiedział Jiří Kuliš, dyrektor generalny Targów Brneńskich.