Ivan Bartoš

EURACTIV.pl: cyfryzacja jednym z priorytetów unijnej prezydencji Czech

Cyfryzacja i ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni będzie jednym z priorytetów rozpoczynającej się za półtora miesiąca czeskiej prezydencji w Radzie UE – poinformował wicepremier Ivan Bartoš. Donosi o tym EURACTIV.pl.

W ramach swojego półrocznego przewodnictwa w Radzie UE, które rozpocznie się wraz z początkiem lipca, Czechy zamierzają skupić się m.in. na ochronie danych obywateli na unijnym jednolitym rynku, oświadczył wicepremier i minister cyfryzacji i rozwoju regionalnego Ivan Bartoš na konferencji Digital Czech Republic, która miała miejsce 13 maja 2022 r.

Plany Czech

Wśród planów, jakie stawia sobie Praga, jest wprowadzenie ogólnounijnej tożsamości cyfrowej i podpisu elektronicznego, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa państw i obywateli UE oraz kształcenie specjalistów w dziedzinie IT.

Jak zauważył lider Czeskiej Partii Piratów, pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie po raz kolejny pokazały, jak ważną rolę odgrywa cyfryzacja państwa i usług państwowych, zwłaszcza w komunikacji między organami państwa a obywatelami i przedsiębiorstwami.

Swoje własne braki w zakresie cyfryzacji Czechy zamierzają natomiast nadrobić z pomocą środków z unijnego Funduszu Odbudowy. Pozwolą one na rozwój szybkiego Internetu i wykształcenie bądź pozyskanie wykwalifikowanego personelu.

Czechy zamierzają przeznaczyć ok.1,6 mld euro z przysługujących im w ramach Funduszu Odbudowy 7,2 mld na rozwój administracji cyfrowej, handlu elektronicznego i transformacji cyfrowej innych sektorów, oznajmił Bartoš. Będzie to zgodne z wymaganiem postawionym przez Komisję Europejską, by co najmniej 20 proc. z otrzymanych środków państwa przeznaczyły na cele związane z cyfryzacją.

Autor Ondřej Plevák | EURACTIV.cz | Tłumaczenie Aleksandra Krzysztoszek