Zamknięte powiaty w Czechach

Zamknięte powiaty w Czechach. Rząd ogranicza przemieszczanie się w dotkniętych regionach

Od piątku 12 lutego w trzech czeskich powiatach – Cheb, Sokolov i Trutnov, będą obowiązywały bardziej restrykcyjne zasady dotyczące przemieszczania się osób. To obecnie najbardziej dotknięte rozprzestrze- nianiem się COVID-19 miejsca w Republice Czeskiej. Rząd Andreja Babiša na nadzwyczajnym posiedzeniu w czwartek 11 lutego 2021 r. podjął decyzję o wprowadzeniu obowiązujących regionalnie obostrzeń przeciwepidemicznych. Jednocześnie zdecydował o wysłaniu do dotkniętych regionów łącznie miliona maseczek z rezerw państwowych .

Ograniczenia obejmą prawie 300 tysięcy osób. Mieszkańcy nie będą mogli opuścić powiatu, a obywatelom tam niezameldowanym nie będzie wolno przyjeżdżać do zamkniętych regionów. Rząd przewiduje tylko kilka wyjątków od zakazu. Ważnym powodem do przemieszczania są tylko takie sytuacje, jak podróż do pracy, niezbędne dojazdy do lekarza, urzędu lub rodziny, śluby lub pogrzeby. Ulgowo traktowane będą uczęszczające na zajęcia dzieci, uczniowie i studenci wraz z ich opiekunami. Osoby przejeżdżające przez dotknięte powiaty będą mogły zatrzymywać się tylko w ściśle koniecznych przypadkach. Podczas ewentualnej kontroli będą musiały udowodnić cel przyjazdu. 

W zamkniętych powiatach nie wystarczą już improwizowane środki ochrony dróg oddechowych. Rząd czeski zdecydował o obowiązkowym noszeniu maseczek FFP2 lub przynajmniej maseczek chirurgicznych w miejscach publicznych, budynkach lub środkach transportu zbiorowego. Pracodawcom stanowczo zalecono w miejscach pracy wprowadzenie surowych środków reżimowych, które w jak największym stopniu zapobiegałyby kontaktom między pracownikami i maksymalnie wykorzystywałyby pracę zdalną. 

Rada Ministrów podjął decyzję o wysłaniu łącznie miliona maseczek chirurgicznych do dotkniętych regionów, po pół miliona do Województwa Karlowarskiego i Województwa Hradeckiego. Maseczki będą wydane z zasobów Państwowego Zarządu Rezerw Materiałowych (Správa státních hmotných rezerv) i bezpłatnie rozdysponowane przez urzędników wojewódzkich obywatelom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w dotkniętych powiatach Cheb, Sokolov i Trutnov. 

Obostrzenia mają obowiązywać do końca stanu wyjątkowego, dla którego rząd nie ma jeszcze poparcia w par- lamencie. Główny Inspektor Sanitarny Republiki Czeskiej, Jarmila Rážová, powiedziała w czeskiej telewizji, że zamknięcie trzech okręgów miałoby obowiązywać przez co najmniej trzy tygodnie, aby obostrzenia zadziałały i zwiększyła się pojemność obecnie przeciążonych szpitali na dotkniętych obszarach.

Zaostrzenie wcześniej już obowiązujących ograniczeń w swobodnym przepływie ludzi czeski minister zdrowia Jan Blatný uzasadniał tym, że w powiatach Cheb, Sokolov i Trutnov liczba zakażonych koronawirusem jest trzy do czterech razy wyższa niż w pozostałej części kraju. Szpitale są przepełnione i pacjenci muszą być przewożeni gdzie indziej. „Z pewnymi wyjątkami zabroniliśmy osobom mieszkającym w tych powiatach opuszczania ich, a oso- bom, które tu nie mieszkają, przeciwnie – zakazaliśmy przyjeżdżania tutaj” – zapowiedział Blatný po nadzwyczaj- nym posiedzeniu gabinetu.

Przestrzegania obostrzeń ma nadzorować 580 policjantów w 80 punktach dozoru na drogach dojazdowych. Lustracje będą przeprowadzane wyrywkowo. Blatný dodał, że gdyby siły policyjne nie wystarczyły do utrzy- mania kontroli, to rząd o pomoc poprosi armię. Wtedy policję wesprze żandarmeria wojskowa.

Dwa powiaty Cheb i Sokolov znajdują się w Województwie Karlowarskim a Trutnov leży w graniczącym z Polską Województwie Hradeckim.

Źródło: vlada.cz; Lidovky.cz