Największa czeska impreza targowa ofiarą wirusa

Tradycyjne Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV organizowane regularnie od 1959 r. w Centrum Wystawienniczym w Brnie w tym roku się nie odbędą. Zarząd spółki Veletrhy Brno zadecydował o tym 25 czerwca 2020 r. Decyzję podjęto na podstawie dokładnej analizy wszystkich czynników i ryzyka związanego z organizacją targów, w tym oceny obecnych zasad organizacji targów i imprez masowych. Zostanie przerwana tradycja targów, które w ostatniej dekadzie stały się największą przemysłową imprezą targową w Europie Środkowej. Targi nigdy wcześniej nie zostały odwołane, z niewielkim opóźnieniem odbyły się nawet po 21 sierpnia 1968 r. „Musieliśmy zakończyć utrzymującą się niepewność związaną z ich organizacją. MSV jest kolejną ofiarą wirusa obok innych ważnych europejskich imprez targowych. To była najtrudniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek musiałem podjąć” – wyjaśnia Jiří Kuliš, dyrektor generalny spółki Veletrhy Brno.

 „Zasad dotyczących organizacji targów ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia nie można zastosować w przypadku MSV. Zasady te zaprzeczają logistyce targów o takiej wielkości jak MSV. Targi Maszynowe nie byłyby już targami” – mówi Michalis Busios, dyrektor projektu. Wystawcy MSV z niecierpliwością czekali na wytyczne dotyczące higieny i bezpieczeństwa. Od marca pozostawali w niewiedzy, czy targi się odbędą. Utrzymująca się niepewność, strach związany z dalszym rozwojem epidemii, ustanowienie środków bezpieczeństwa na targach, niepokój o zdrowie pracowników, ryzyko nieuczestniczenia partnerów biznesowych z Czech, Słowacji i innych krajów sąsiednich, w tym brak uczestników spoza Europy, to główne powody obaw wystawców. „Wystawcy i zwiedzający nie chcą żadnych ograniczeń. Chcą podać sobie dłoń, rozmawiać. Po targach muszą poruszać się swobodnie. Nie można ich przypisać do jednego sektora z ograniczoną do tysiąca liczbą osób, bez możliwości swobodnego przemieszczania się po terenach targowych” – dodaje Busios,  wyjaśniając zastrzeżenia organizatora.

Z ankiety przeprowadzonej wśród wystawców wynika, że firmy obawiają się utraconych inwestycji w targi w przypadku nowych ograniczeń lub zakazu przeprowadzenia imprezy na krótko przed jej rozpoczęciem planowanym w październiku. Innymi przyczynami, z powodu których tradycyjni wystawcy tylko brali pod uwagę udział lub ostatecznie zdecydowali się nie brać udziału, były zła sytuacja ekonomiczna firm, zakaz udziału zagranicznych firm macierzystych ze względów ekonomicznych lub bezpieczeństwa.

„Zasady organizowania targów są dla nas rozczarowujące. Umożliwiają one organizowanie tylko mniejszych wydarzeń, ale nie tak dużych i ważnych jak MSV. Zorganizowanie targów MSV według tych warunków oznaczałoby zmniejszenie prestiżu i marki wydarzenia o znaczeniu międzynarodowym. Zaskakujące jest to, że zasada tysiąca osób w jednym sektorze obiektu w tym samym czasie nie jest zastosowana na przykład w dużych centrach handlowych” – przypomina Jaroslav Bílek, rzecznik prasowy Targów Brneńskich.

Badanie wśród wystawców potwierdziło komercyjne i marketingowe znaczenie MSV. Wystawcy uważają udział w Międzynarodowych Targach Maszynowych za ważną dla firmy prezentację biznesową, która umożliwia bardzo efektywne osobiste spotkania z dotychczasowymi i nowymi partnerami biznesowymi. Dla wystawców ważny jest reprezentatywny udział całej branży, czołowych firm, w tym konkurentów, oraz międzynarodowy charakter imprezy. Tych przymiotów świadczących o sukcesie imprezy Targom MSV w tym roku by zabrakło.

Wystawcy doceniają międzynarodowy zasięg targów i ich znaczenie eksportowe. Ponad połowa wystawiających się firm krajowych negocjuje z partnerami zagranicznymi. Udział zagranicznych zwiedzających z sąsiednich krajów podkreślają jako wartość szczególną wszyscy zagraniczni wystawcy. Ograniczenia globalnych podróży, zamknięte do tej pory granice UE dla krajów pozaeuropejskich oraz ryzyko ponownego zamknięcia granic uniemożliwiają realizację wydarzenia o międzynarodowej skali. Krajem partnerskim tegorocznych Targów MSV miała być Federacja Rosyjska. „Choć organizatorzy rosyjskiego udziału nadal się przygotowują, z obecnego epidemiologicznego punktu widzenia udział Rosji jest niestety nierealny” – zwraca uwagę Busios. Umówiony był większy udział z krajów pozaeuropejskich – Chin, Indii, Japonii i innych.

„Idealnie jak dotąd dopasowane do siebie tryby targów maszynowych w tym roku z powodu pandemii się zacięły. Gospodarka również utknęła w martwym punkcie, co widać po przygotowaniach do targów. Jeszcze w marcu liczba zgłoszeń udziału w Targach MSV sygnalizowała rekordową edycję. Dzisiaj wszystko wygląda inaczej. Gospodarka jest zainfekowana, na rynku brak nastrojów inwestycyjnych. Targi byłyby konieczne do wspierania gospodarki, ale musimy wyeliminować potencjalne ryzyko dla nas, naszych wystawców, w tym ryzyko utraty reputacji. Jesteśmy odpowiedzialną firmą, która chce utrzymać prestiż targów i będzie przestrzegać ustalonych zasad higieny” – podsumowuje dyrektor generalny targów w Brnie Jiří Kuliš.

„Skutki gospodarcze będą miały fatalny wpływ na działalność naszej firmy i zatrudnienie. Wyniki finansowe spółki zakończą się rekordową stratą. Brak Targów MSV to zła wiadomość dla małych i średnich przedsiębiorstw, osób prowadzących własną działalność gospodarczą związaną z usługami na rzecz targów, dla hoteli, restauracji oraz ogólnie gospodarki miasta i regionu” – tak konsekwencje decyzji komentuje Kuliš.

W drugiej połowie roku Targi Brneńskie zorganizują inne planowane imprezy targowe, które nie mają takiego międzynarodowego charakteru jak Targi MSV. Jako pierwsze odbędą się targi STYL i KABO o kontraktacyjnym charakterze B2B spełniające warunek liczby zwiedzających. Od września w brneńskim Centrum Wystawienniczym mogą się także odbywać kongresy oraz imprezy firmowe. Tereny wystawowe w Brnie pozwalają na równoległe organizowanie kilku osobnych wydarzeń.

62. Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV odbędą się w terminie od 13 do 17 września 2021 roku.