Wjazd do Czech

Polska i Czechy podpisały deklarację o ograniczeniu przenoszenie zanieczyszczeń powietrza

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz minister środowiska Czech Peter Hladík podpisali wspólną deklarację potwierdzającą gotowość obu stron do wdrożenia działań ograniczających transgraniczne przenoszenie zanieczyszczeń powietrza. Wydarzenie odbyło się 15 listopada 2023 r.

Jak zaznaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska, inicjatywa ta jest najlepszym dowodem na to, że polsko-czeski dialog jest kontynuowany i prowadzony w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia.

„Mając na uwadze wieloletnią bardzo dobrą sąsiedzką współpracę pomiędzy naszymi krajami, jesteśmy gotowi dalej budować swoje przyszłe relacje z Czechami na wzajemnym zaufaniu. Nie mamy wątpliwości, że polityka środowiskowa o charakterze transgranicznym powinna być prowadzona w duchu solidarności” – powiedziała minister Moskwa.

Minister przypominała także, że polsko-czeska współpraca w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza trwa od 2009 r. i jest skutecznie kontynuowana.

„Razem z czeskim ministrem uzgodniliśmy, że niezbędne jest wprowadzenie nowych wspólnych inicjatyw, które pomogłyby przenieść dotychczasową współpracę na nowy poziom. Dzisiejsza uroczystość jest kolejnym krokiem do realizacji nadrzędnego wspólnego celu, jakim jest podniesienie jakości życia społeczeństw po obu stronach granicy” – dodała.

Minister Anna Moskwa podziękowała swojemu czeskiemu odpowiednikowi za inicjatywę podpisania dokumentu, który będzie wyznaczać kierunki wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania transgranicznemu zanieczyszczeniu powietrza.

„Podpisywana dziś deklaracja jest wyrazem naszej determinacji i chęci dążenia do osiągnięcia lepszej jakości powietrza. Pozwoli ona także na wzmocnienie wspólnych działań zgodnie z tempem dostosowanym do możliwości rozwoju krajowych gospodarek” – zauważyła. Jak podkreślił czeski minister środowiska Petr Hladík, konieczna jest koordynacja działań po obu stronach granicy, aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.

„Transgraniczne zanieczyszczenie powietrza to ogromny i dotychczas niedostatecznie rozwiązany problem w Europie, który nie dotyczy tylko Czech czy Polski, ale ma miejsce w całej UE. Jednak dziś my i Polska daliśmy jasno do zrozumienia, że nie jesteśmy obojętni na transgraniczne zanieczyszczenie powietrza i jesteśmy zdeterminowani, aby wspólnie przyczynić się do jego ograniczenia. W Czechach region morawsko-śląski jest najbardziej obciążony transportem transgranicznym i wraz z polską częścią Śląska jest to jeden z najbardziej zanieczyszczonych regionów w UE. Dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się zidentyfikować kluczowe instrumenty i kroki, które powinny przyczynić się do ograniczenia skutków zdrowotnych dla ludności po obu stronach granicy” – wyjaśnił czeski minister.

Deklaracja potwierdza zaangażowanie obu partnerów we wdrażanie kluczowych działań wskazanych w instrumentach strategicznych obu krajów. Należą do nich m.in. polski „Krajowy Program Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza”.