Karel Hynek Mácha – 185 lat od przedwczesnej śmierci

Karel Hynek Mácha był jednym z najwybitniejszych i najosobliwszych poetów czeskich lat trzydziestych 19. stulecia w literaturze światowej. Jego poemat Maj, wydany w kwietniu 1836 — zaledwie pół roku przed śmiercią autora — jest pierwszym i właściwie jedynym prawdziwym czeskim poematem romantycznym. Dziś mija 185 lat od jego przedwczesnej śmierci.
 
I choć w Czechach Máchę znają praktycznie wszyscy i większość jest w stanie zacytować kilka pierwszych wersów poematu Maj, w Polsce Mácha nie jest zbyt znany. I to pomimo tego, że Mácha kochał polską literaturę, co potwierdza pisarz Karel Sabina w swoich wspomnieniach: „Na polskiej poezji znał się lepiej niż ktokolwiek z naszych ziomków. Znajdujemy w jego notesie wypisy z Malczewskiego, Garczyńskiego, Korsaka, Seweryna Goszczyńskiego, Zaleskiego i wielu innych, jak też prawie wszystkich co znakomitszych poetów polskich, a szczególnie ich wodza — Adama Mickiewicza.“
 
Pamiętnikarz podkreśla również: „Mácha uczył się gorliwie polskiego i zapoznawszy się z polską literaturą, tak się w niej rozkochał, że czytał utwory współczesnych poetów polskich z wielkim zachwytem, coraz bliżej z nimi obcując.“ Nie powinno zatem dziwić, że praskie mieszkanie Máchy stało się siedzibą wsparcia polskiego powstania listopadowego. W związku z pomocą udzielaną polskim powstańcom Mácha miał częste problemy z policją.