Orlen Unipetrol inwestuje miliardy

ORLEN Unipetrol inwestuje miliardy koron w środowisko

Wkład finansowy grupy ORLEN Unipetrol w ochronę i wsparcie środowiska wyniósł w roku 2020 dwa miliardy koron. Jedyny w Republice Czeskiej przetwórca ropy naftowej i jeden z najważniejszych producentów sektora petrochemicznego od dawna angażuje się w ochronę środowiska: stale unowocześnia produkcję, zmniejsza ilość emitowanych substancji odpadowych i optymalizuje energochłonność.

W ubiegłym roku dzięki uruchomieniu nowych obiektów energetycznych i przebudowie istniejących nastąpiła znaczna redukcja emisji szkodliwych substancji do powietrza. Grupa, wraz ze swoją spółką macierzystą, chce do roku 2050 osiągnąć neutralność emisyjną. W ciągu ostatnich pięciu lat ORLEN Unipetrol wydał już prawie dziewięć miliardów koron na koszty inwestycyjne i operacyjne w obszarze ochrony środowiska.

„Chcemy być neutralni emisyjnie najpóźniej do 2050 roku. Zgodnie z założeniami Unii Europejskiej rozpoczęliśmy realizację szeregu projektów mających na celu zwiększenie efektywności produkcji i zmniejszenie energochłonności, co pomoże całej grupie w osiągnięciu tego ambitnego celu. Jedną z bieżących inwestycji jest nowa ciepłownia parowo-gazowa, zapewniająca dostawę pary i energii elektrycznej dla Chemparku w Litvínovie, która umożliwia również spalanie wodoru. Łączne wydatki na ochronę środowiska w Grupie ORLEN Unipetrol sięgnęły tym samym w 2020 roku dwóch miliardów koron” – komentuje Tomasz Wiatrak, Prezes Zarządu Grupy ORLEN Unipetrol. Dodaje, że składały się na nie koszty związane ze wspomnianymi już inwestycjami, których celem jest przede wszystkim poprawa efektywności środowiskowej, a także koszty eksploatacji urządzeń ochrony środowiska, opłat, tworzenia rezerw i prac rekultywacyjnych.

ORLEN Unipetrol zainwestował w ubiegłym roku 490 milionów koron, głównie w budowę nowej instalacji do produkcji etylenu i instalacje do przetwarzania ługów siarkowych w Litvínovie. Udało się zrealizować również projekty przebudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych i przetwórstwa odpadów w rafineriach w Litvínovie i Kralupach, budowę nowego rurociągu oczyszczonych ścieków do Wełtawy w rafinerii w Kralupach oraz budowę nowej kotłowni w neratowickiej Spolanie.

Nowo zainstalowane innowacyjne technologie o wysokiej efektywności energetycznej, umożliwiające wysoki stopień konwersji odpadów i zmniejszenie ich ilości, w porównaniu z poprzednią dekadą doprowadziły do ​​ogólnego obniżenia kosztów operacyjnych, które w ubiegłym roku ustabilizowały się na poziomie 855 milionów koron. Skala emisji substancji uwalnianych do środowiska ustabilizowała się w ciągu ostatnich pięciu lat właśnie dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom środowiskowym. Natomiast w zakresie ochrony jakości powietrza nastąpił w stosunku do roku ubiegłego znaczny spadek NOx (tlenków azotu) i SO2 (dwutlenku siarki), odpowiednio o 13% i 26%.

ORLEN Unipetrol angażuje się w troskę o środowisko poprzez projekty odpowiedzialności społecznej – hodowlę pszczół miodnych, zarybianie rzek Bílina i Łaba oraz wspieranie gniazdowania sokołów wędrownych. Miód Spolański nie tylko spełnia wszystkie normy wytyczone przez czeski Pszczelarski Instytut Badawczy, ale również regularnie zdobywa złoty medal najwyższej jakości w konkursie Český med. W ramach wieloletniej współpracy z rybakami, do rzeki Bíliny wypuszczono 10 ton ryb o wartości 1 miliona koron, a do Łaby 4 tony ryb o wartości około 300 tys. koron. Dzięki jedenastu latom współpracy ze stowarzyszeniem non-profit ALKA Wildlife, w zakładach produkcyjnych grupy wylęgło się 40 młodych zagrożonych wyginięciem sokołów wędrownych.

Tłumaczenie z j. czeskiego: Jerzy Bernat