wjazd do Czech 2021 W Czechach kończy się stan wyjątkowy

Czechy rozszerzają ograniczenia wjazdu cudzoziemców

Od soboty 30 stycznia w Czechach nastąpią częściowe zmiany w środkach antykryzysowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Decyzje zapadły na nadzwyczajnym posiedzeniu rządu Andreja Babiša w czwartek 28 stycznia 2021 r. 

Przyczyną podjęcia nowych działań jest niekorzystna sytuacja epidemiczna oraz zagrożenie rozprzestrzeniania się bardziej zaraźliwej, tzw. „brytyjskiej” mutacji wirusa SARS-CoV-2 na terytorium Czech. Zmiany dotyczą głównie zasad swobodnego przepływu osób oraz ograniczeń w handlu i usługach.

Anglojęzyczny tweet zamieszczony na oficjalnym koncie czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych informuje o rozszerzeniu zakazu wjazdu cudzoziemców do Czech bez ważnego powodu. Zakazane mają być podróże niezależnie od kraju – zielonego, pomarańczowego czy czerwonego. Polska od wielu tygodni zaliczana jest do ostatniej, czerwonej grupy krajów o najwyższym stopniu ryzyka zakażenia.

W praktyce nic się nie zmieni dla obcokrajowców. Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nadal widnieją informacje z 18 grudnia o zasadach wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej obywateli czeskich i obcokrajowców. W telefonicznej rozmowie konsultant z MSW RCz potwierdził redakcji iCzechy.pl, że nie zaszły żadne zmiany związane z tranzytem przez Republikę Czeską. Dozwolony jest przejazd przez czeskie terytorium, nie może on jednak trwać dłużej niż 12 godzin.

Ministerialne centrum informacji dla obcokrajowców, współfinansowane przez Unię Europejską, działa od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 16.00, w piątek od 8.00 do 12.00. Numer telefonu obsługiwanego przez osoby mówiące w j. czeskim i angielskim +420 974 820 680.  Pytania do ministerstwa dotyczące warunków wjazdu do Republiki Czeskiej można również kierować drogą mailową – [email protected]. Wnioski o indywidualne zwolnienia przy wjeździe nie będą rozpatrywane, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej nie przyznaje takowych zwolnień. 

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej