Olga Havlová

Wspominamy – 25. rocznica śmierci Olgi Havlovej

25 lat temu pożegnała się z tym światem Olga Havlová, pierwsza małżonka czechosłowackiego, a później czeskiego prezydenta Václava Havla. Była pierwszą czytelniczką i krytykiem dzieł Havla, ale również jego ważną współpracowniczką w ramach działalności Karty 77. Była między innymi oskarżona o działalność wywrotową za przewożenie zakazanych publikacji, w 1987 roku była współzałożycielką samizdatowego czasopisma Originální Videojournal, który dokumentował działalność dysydentów i informował o aktualnej sytuacji w Czechosłowacji.

Już jako pierwsza dama mocno zaangażowała się w działalność charytatywną. Na początku 1990 roku wraz z przyjaciółmi z Karty 77 założyła Komitet Dobrej Woli a w 1992 roku Fundację Olgi Havlovej (FOH). Głównym celem Komitetu Dobrej Woli – Fundacji Olgi Havlovej jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, opuszczonym i dyskryminowanym w ich integracji ze społeczeństwem.

W piątą rocznicę założenia Komitetu Dobrej Woli Olga Havlová postanowiła, iż FOH będzie każdego roku przyznawać Nagrodę Olgi Havlovej osobie niepełnosprawnej, która znacząco przyczyniła się do poprawy życia innych osób niepełnosprawnych. W 1997 roku została in memoriam odznaczona Orderem Tomáša Garrigue Masaryka za wyjątkowe zasługi na rzecz demokracji i praw człowieka.