Zamów w Czechach, wykorzystaj w Polsce

COVID-19 – taką nazwę nosi oficjalna baza danych Agencji CzechTrade, zawierająca oferty producentów i dostawców produktów i technologii pomagających w walce z pandemią koronawirusa. Sterylizatory, maski, dozowniki, łóżka szpitalne, sprzęt laboratoryjny, odzież ochronna oraz inne wyroby i usługi – wszystko to można zamówić w Czechach i wykorzystać np. w Polsce. Baza dostępna jest pod adresem https://exporters.czechtrade.cz/cs/COVID-19

CzechTrade jest instytucją podlegającą Ministerstwu Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej. Do jej głównych zadań należy wspieranie eksportu oraz współpracy czeskich firm z podmiotami zagranicznymi. Warszawski oddział Agencji działający tu nieprzerwanie od 20 lat służy pomocą w poszukiwaniu wiarygodnych producentów i dostawców usług z Czech. Biuro mieści się w budynku Ambasady Republiki Czeskiej przy ul. Koszykowej 18 w Warszawie.

Działalność w Polsce koncentruje się głównie na kilku branżach. Są to przede wszystkim przemysł maszynowy, przemysł motoryzacyjny, pojazdy i urządzenia na rzecz kolei oraz energetyka. Dzięki bliskości geograficznej Polski i Czech zakres branżowy oferty czeskich firm w Polsce jest jednak znacznie większy. Rozwija się sprzedaż żywności (zwłaszcza ekologicznej), piwa, wina z Moraw, materiałów i urządzeń medycznych. Szeroka jest oferta czeskich usług, włącznie z usługami budowlanymi. Polscy klienci mogą również wykorzystać czeskie doświadczenia w nowoczesnych dziedzinach, takich jak: nanotechnologie, informatyka czy przemysł lotniczy.

Szefem polskiego oddziału Agencji CzechTrade od ponad roku jest Ivo Šipl. Z Polską i językiem polskim na początku zaznajamiał się w Instytucie Polskim w Pradze, później tworzył oddział szwedzko-polskiej grupy finansowej w Warszawie. Ivo Šipl jest absolwentem VŠB – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.