Aktualne informacje na temat wjazdu do Polski

Aktualne informacje na temat wjazdu do Polski, przemieszczania się na terytorium oraz środków kwarantanny

W celu zwalczania rozprzestrzeniania się COVID19 polski rząd podjął następujące środki:

Zakazy:

 • wychodzenia z domu, z wyjątkiem wyjścia do / z pracy, dla wolontariuszy pomagających w walce z COVID-19 lub w przypadku konieczności podjęcia niezbędnych czynności (zakup, lekarz, spacer z psem, opieka nad bliskimi)
 • korzystania z bulwarów, parków i placów zabaw
 • na ulicy nie mogą być więcej niż 2 osoby (z wyjątkiem rodzin)
 • w środkach masowego transportu pasażerskiego konieczne jest siedzenie z dala od innych pasażerów (środki transportu mogą teraz pomieścić 1/2 zwykłej pojemności)
 • w pogrzebach i ceremoniach religijnych nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób plus osoba prowadząca ceremonię

Za naruszenie przepisów obowiązuje grzywna w wysokości 5000 zł. Policja i wojsko będą nadzorować rozporządzenie.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia od 1 kwietnia do minimum 15 kwietnia (oprócz obowiązujących przepisów):

 • przerywać operacje rehabilitacyjne (z wyjątkiem niezbędnych)
 • zachować odległość między pieszymi bez względu na to, czy są członkami rodziny min. 2 m (z wyjątkiem dzieci poniżej 13 lat i chorych)
 • dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat nie mogą opuścić domu w spokoju, chyba że towarzyszy im osoba dorosła
 • pracodawcy muszą zapewnić odstęp 1,5 m między pracownikami a wyposażeniem ochronnym
 • zakaz korzystania z tak zwanych rowerów miejskich (dzielonych)
 • zapewnienie obecności w sklepie tylko liczby klientów równej trzykrotnej liczbie kas fiskalnych; 3 osoby na straganach i na poczcie maksymalnie 2 osoby na ladę;
 • zamknięcie wielopiętrowych domów towarowych materiałami budowlanymi
 • godziny zakupów dla osób powyżej 60 roku życia między 10 a 12 godziną
 • obowiązek noszenia rękawiczek w sklepach
 • zamknięcie hoteli i hosteli w celu zakwaterowania poza zajęciami (wszystkie inne kategorie osób muszą się wyprowadzić z hotelu do 2.4.)
 • zamknięcie salonów fryzjerskich, salonów kosmetycznych itp.

Od 16 kwietnia obowiązek noszenia ochrony twarzy podczas przemieszczania się.

Wszystkie obowiązujące środki zostaną przedłużone do 19 kwietnia.  
Międzynarodowy transport lotniczy, drogowy i kolejowy zostanie zawieszony do 26 kwietnia.
Wszystkie typy szkół zostaną zamknięte do 26 kwietnia.
Granice zostaną zamknięte do 3 maja.

PODRÓŻ DO POLSKI

Wyjątki dotyczące wpisu:

 • Cudzoziemcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli polskich
 • posiadacze polskich kart
 • dyplomaci
 • osoby posiadające miejsce stałego lub czasowego pobytu
 • osoby posiadające zezwolenie na pracę w Polsce zwolnienie z 14-dniowej kwarantanny)
 • udzielenie przez Duke’a zwolnienia
 • kierowcy pojazdów przewożących towary (osoby te nie podlegają zasadom kwarantanny)

Funkcjonalne przejścia graniczne z CZ:

 • Osoby i towary :
  • Cieszyn – Chotěbuz
  • Gorzyczki
  • Nowe Chałupki
  • Trzebina
  • Kudowa – Słone
  • Jakuszyce
 • Towar :
  • Zebrzydowice – Petrovice koło Karwiny
  • Chałupki – Bohumín
  • Głuchołazy – Jindřichov ve Slesku
  • Głuchołazy – Mikulovice
  • Międzylesie – Lichkov
  • Mieroszów – Mezimĕstí
  • Lubawka – Královec
  • Zawidów – Frydlant przeciwko Cechach

Wszystkie osoby, które przybędą do Polski od niedzieli 15 marca 2020 r., Muszą wejść na dwutygodniową kwarantannę domową pod groźbą sankcji, w przypadku nieprzestrzegania przepisów. Rząd postanowił również zakazać wjazdu wszystkim cudzoziemcom do Polski i zawiesić międzynarodowy transport lotniczy i kolejowy. Granice krajowe Polski zostaną przekroczone tylko na przejściach granicznych wyznaczonych w tym celu.