Volbiště.cz pomaga sprawdzić preferencje wyborcze czeskim wyborcom

Istnieje kilka kalkulatorów wyborczych, które pomagają wyborcom zdecydować się na najodpowiedniejsze dla nich stronnictwo polityczne przed każdymi wyborami. Czeski Volbiště.cz wyróżnia się wśród nich unikalną metodologią przy tworzeniu której pracował zespół interdyscyplinarnych ekspertów, a także pytaniami opartymi na analizie rzeczywistych programów wyborczych, nie zaś na tematach popularnych w mediach.

Volbiště.cz to niezależny, apolityczny projekt non-profit, którego celem jest edukowanie i motywowanie aktywnych wyborców oraz przekonanie ich, że każdy głos jest ważny.

„Naszym celem nie było jedynie stworzenie kolejnego kalkulatora wyborczego, ale zaoferowanie naprawdę wyspecjalizowanego narzędzia, które da ludziom głębszy wgląd w tematykę, spełni funkcję edukacyjną i zmotywuje do głosowania, ponieważ każdy głos ma wyjątkowe znaczenie. Chcielibyśmy, aby Volbiště przekonało także osoby, które niechęć do pójścia na wybory argumentują na przykład tym, że nie ma na kogo głosować” – objaśnia swoją motywację do stworzenia projektu volbiště.cz jego pomysłodawca Martin Stibor. Oprócz niego, za realizacją projektu stoi zespół analityków i naukowców wyróżniających się interdyscyplinarnym podejściem do nauk politycznych i społecznych, stosunków międzynarodowych oraz ekonomii.

Idea projektu opiera się na jego niezależności od stronnictw politycznych, instytucji państwowych, dotacji lub finansowania przez podmioty gospodarcze.

Volbiště.cz to kalkulator internetowy, który oferuje dwie opcje – podstawową, z 30 pytaniami, lub rozszerzoną, z 90 pytaniami. Zarówno pytania, jak i odpowiedzi, są uzupełnione szczegółowymi objaśnieniami,  pomagającymi lepiej zorientować się w podejmowanej problematyce. W przeciwieństwie do kalkulatorów, w których wybiera się stopień w jakim wyborca zgadza się z wybranymi stwierdzeniami, volbiště.cz oferuje konkretne odpowiedzi. Wybór jednej z opcji przyznaje punkt jednemu bądź kilku podmiotom politycznym, których dotyczy dana opcja. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymuje się zestaw czytelnych wykresów, pokazujących stopień zgodności punktowej z każdym ze stronnictw.

Pytania oparte na programach wyborczych

Pytania zostały przygotowane przez zespół ekspertów, a portal volbiště.cz różni się od zwykłych kalkulatorów tym, że nie zajmuje się tylko tematami, które są obecnie poruszane w mediach. „Pytania zostały sformułowane na podstawie setek godzin analiz programów partii politycznych, ich opinii na poszczególne tematy oraz oficjalnych wypowiedzi prezesów partii. Nacisk kładziony jest głównie na sprawy kluczowe i kwestie kontrowersyjne” – wyjaśnia Martin Stibor. Gwarantowane są przejrzystość systemu i anonimowość użytkowników.

Volbiště koncentruje się wyłącznie na czeskim środowisku politycznym. Wyznaczanie poszczególnych sekcji tematycznych opiera się na standardowych segmentach programów wyborczych. Poruszane są w nich rozległe tematy, od politologii, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, poprzez finanse, ochronę zdrowia, politykę społeczną, edukację, kulturę, aż po przemysł, rolnictwo i ekologię. Przy opracowywaniu i formułowaniu pytań położono nacisk na aktualne problemy, kontrowersyjne tematy i kluczowe rozwiązania oferowane przez wybrane podmioty polityczne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych. Tematy, co do których w całym środowisku politycznym panuje konsensus celowo nie zostały uwzględnione.

Wartości i cele projektu są wyrażane także przez jego logo. Odzwierciedla ono elementy symboliki państwowej, niepodległości, wolności i odpowiedzialności. Prezentuje oryginalne spojrzenie na znaczenie i wagę podejmowania decyzji wyborczych w postaci pojedynku podmiotów politycznych w okręgach wyborczym. Już sam kształt logo inspirowany jest sanktuarium pielgrzymkowym św. Jana Nepomucena na Zelené hoře, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pięć niewielkich iglic w logo symbolizuje pięć głównych celów portalu: BEZSTRONNOŚĆ, ŚWIADOMOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ, UCZCIWĄ WALKĘ WYBORCZĄ, INDYWIDUALNY WYBÓR.

Wybory parlamentarne w Republice Czeskiej odbędą się w dniach 8-9 października 2021 r.

Tłumaczenie z j. czeskiego: Jerzy Bernat