Potwierdzenie o poddaniu się testowi na COVID-19

Obcokrajowcy, którzy w ostatnich 14 dniach dłużej niż 12 godzin przebywali na terytorium krajów, które nie figurują na liście krajów o niskim ryzyku występowania COVID-19, mają obowiązek zgłosić ten fakt natychmiast po przyjeździe na terytorium RCz telefonicznie lub inny zdalnym sposobem wojewódzkiej stacji higienicznej właściwej zgodnie z miejscem zamieszkania, lub meldunku i bezzwłocznie (do 72 h od przyjazdu) na własny koszt na terytorium RCz poddać się testowi RT‑PCR  na obecność SARS CoV-2.

Ten obowiązek nie dotyczy pracowników transportu międzynarodowego oraz obcokrajowców z zezwoleniem na pobyt w UE, którzy przez RCZ przejeżdżają tranzytem do 24 godzin w celu powrotu do domu i posiadają notę wydaną przez stosowną ambasadę; dyplomatów oraz urzędników organizacji międzynarodowych akredytowanych w MSZ, o ile ich pobyt w Republice Czeskiej nie będzie dłuższy niż 14 dni. Do momentu okazania się wynikiem testu obcokrajowcy nie będą mogli na terytorium RCz podjąć pracy, wykonywać działalności gospodarczej lub innej analogicznej działalności oraz działalności w instytucji edukacyjnej.

Równocześnie zniesiony został wcześniej wprowadzony obowiązek posiadania potwierdzenia o poddaniu się testowi RT-PCR jako warunek wstępu na terytorium RCz.

Lista krajów o niskim ryzyku występowania schorzenia COVID-19:

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx