Oświadczenie spółki Veletrhy Brno

Kryzys spowodowany koronawirusem z dnia na dzień całkowicie sparaliżował organizację targów, kongresów i imprez firmowych. Organizatorzy wydarzeń i właściciele terenów wystawienniczych, centrów kongresowych i innej infrastruktury liczą się ze stratami idącymi w setki milionów. Targi w Brnie i Centrum Wystawiennicze stawało przed wieloma wyzwaniami, ale 2020 będzie oznaczać najgorszy kryzysowy rok.

Przemysł targowy i eventowy daje zajęcie setkom małych i średnich firm w Pradze i Brnie. Tylko w Brnie ponad 1500 miejsc pracy związanych jest z targami. Zmodernizowane Centrum Wystawiennicze w Brnie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych europejskich ośrodków targowych i stanowi ważną infrastrukturę nie tylko z punktu widzenia miasta Brna, regionu południowomorawskiego, ale także Republiki Czeskiej.

Chociaż nie wolno nam organizować targów i innych wydarzeń, musimy łożyć na utrzymania terenów wystawienniczych i pracowników dziesiątki milionów koron miesięcznie. Jesteśmy zdrową firmą, ale trwającego kryzysu nie możemy przetrzymywać w nieskończoność.

Targi są unikalnym narzędziem komunikacji niezbędnym do rozwoju gospodarki i handlu. Przygotowanie każdego wydarzenia zajmuje wiele miesięcy, a czasem lat. Nie z naszej winy doszło do zakłóceń w przygotowaniach do Międzynarodowych Targów Maszynowych, najważniejszej imprezy targowej w Czechach i na Słowacji. Wspólnie z wystawcami zdecydujemy o ich organizacji i możliwości realizacji. W decyzji uwzględnione zostaną warunki, na których będzie można organizować targi.

Czekamy na jasne zasady i warunki organizowania targów ze strony Ministerstwa Zdrowia. Ogłoszone dotychczas zasady dają szansę na organizację mniejszych kongresów i targów, ale ich wdrożenie na większych targach B2B nie jest jasne. Z naszych wydarzeń możliwe są na przykład kontraktacyjne targi STYL i KABO, targi typu kongresowego URBIS SMART CITY FAIR lub gościnne imprezy kongresowe i firmowe dla maksymalnie 1000 osób. Decyzję o Międzynarodowych Targach Maszynowych MSV podejmiemy najpóźniej do 26 czerwca po dokonaniu oceny wszystkich czynników.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, a zdrowie ludzkie jest również naszym priorytetem i zawsze będziemy przestrzegać ustalonych zasad.