czeska mutacja koronawirusa

Komunikat Ambasady Republiki Czeskiej dot. zamknięcia granic państwowych Republiki Czeskiej od dnia 16 marca 2020 roku

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia Rząd Republiki Czeskiej ze skutkiem od godz. 00:01 dnia 16 marca 2020 roku zdecydował o zakazie wstępu na terytorium Republiki Czeskiej dla wszystkich obcokrajowców (w tym z państw UE), z wyjątkiem obcokrajowców, którzy na terytorium Republiki Czeskiej mają pobyt trwały oraz czasowy nad 90 dni. Rząd wprowadził również zakaz wyjazdu z kraju dla obywateli Republiki Czeskiej i dla obcokrajowców, którzy na terytorium Republiki Czeskiej mają pobyt trwały oraz czasowy nad 90 dni. Zakazy te nie będą obejmować przewozu towarów, służb zdrowotnych, załóg samolotów itp. O dalszych szczegółach będziemy na bieżąco informowali na stronie Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie. Informacje te będą również dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej
Rząd równieź zdecydował o anulowaniu zakazu wyjazdu ciężarówek w niedziełę. Firmy transportowe mogą uzyskać dodatkowe informacje na infolinii +420 225 131 810 (w języku czeskim) oraz +420 225 131 820 (w języku angielskim).

EN

EN

CZ

CZ