Podpisano umowę na budowę Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej

Cieszyn: Zniknie budynek dawnej strażnicy granicznej

Cieszyn: Podpisano umowę na budowę Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej wraz z przestrzenią ekspozycyjną przy Moście Przyjaźni. Prace wykonywać będzie INTRAVI sp. z o.o. spółka komandytowa z Żywca.

Obecnie wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów (uprawnienia osób, które będą kierowały budową) w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB).

– Przewidujemy rozpoczęcie prac na początek kwietnia. Stara strażnica wyburzona zostanie w całości w celu budowy nowego budynku, a jej wyburzenie będzie stanowić pierwszy etap realizacji inwestycji – wyjaśnia Arkadiusz Smoczyński, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie zlecone prace w ciągu 15 miesięcy. Przy ul. Zamkowej 1 powstanie Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej, wspólnie prowadzone z partnerem projektu Miastem Czeski Cieszyn. Jego otwarcie zaplanowane jest po zakończeniu wszystkich prac związanych w projektem „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki ”, których finisz zaplanowany jest do 30 czerwca 2023 r.  W miejscu tym stanie także replika tramwaju, funkcjonować będzie sala multimedialna.

– Bardzo się cieszę na tę inwestycję. Zniknie odstraszający dziś w swojej formie budynek dawnej strażnicy. To miejsce powinno być wizytówką miasta, jest na wjeździe od strony Czech, w sercu miasta,  bezpośrednim sąsiedztwie Wzgórza Zamkowego. Po zakończeniu prac odzyska należyty mu blask i zyska nową funkcjonalność – komentuje Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna.
Podpisana umowa opiewa na kwotę 5 590 010,67 zł.

Projekt „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki” współfinansowany jest ze środków programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.