Wideokonferencja ambasadora

Wideokonferencja ambasadora z marszałkami województw libereckiego, hradeckiego i pardubickiego

W dniach 24, 26 i 30 marca  odbyła się wideokonferencja ambasadora Republiki Czeskiej Ivana Jestřába.  Połączył się kolejno z marszałkami trzech czeskich przygranicznych regionów. Ambasada uważa współpracę na szczeblu regionalnym za ważną część wielowarstwowych stosunków międzynarodowych z sąsiednimi krajami.

Dlatego też ważne jest, by czeskie ambasady i czeskie przedstawicielstwa utrzymywały kontakt z władzami regionalnymi i przekazywały sobie nawzajem istotne informacje o aktualnych kierunkach rozwoju i bieżącej sytuacji po obu stronach granicy państwowej.

Przedmiotem rozmów z marszałkami była sytuacja epidemiologiczna w Polsce, wprowadzone ograniczenia na granicy państwowej, działalność ambasady i czeskich agencji rządowych, rozbudowa sieci konsulatów honorowych, aktualny stan współpracy z województwem dolnośląskim, rozwój sytuacji w sprawie kopalni Turów, stan infrastruktury transportowej z możliwościami dalszego rozwoju i połączeń z Polską, perspektywy rozwoju ruchu turystycznego pod kątem polskich klientów w okresie postpandemicznym.

Ambasador poinformował marszałków o przygotowywanym projekcie CzechWeekOnline / Czeski Tydzień Online, który ambasada zrealizuje przy współpracy z agencją CzechTourism i Czeskim Centrum w dniach 19–23 kwietnia br. z wykorzystaniem sieci społecznościowej Facebook. Marszałkowie obiecali wsparcie dla projektu CWO w postaci przesłania materiałów wideo.