Układu Warszawskiego

Czechosłowacka delegacja pomogła w rozwiązaniu Układu Warszawskiego

Dokładnie 30 lat temu Doradczy Komitet Polityczny Układu Warszawskiego (najwyższy organ polityczno-wojskowy układu) na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu w Budapeszcie podjął decyzję o rozwiązaniu struktur wojskowych tego paktu.

Czechosłowacka delegacja przy tej okazji wnioskowała o całkowite rozwiązanie Układu Warszawskiego. Ponieważ wniosek spotkał się z pozytywnym odzewem, Czeska i Słowacka Republika Federacyjna z tytułu swej funkcji koordynatora przygotowała projekt stosownego Protokołu. Dzięki temu rozwiązanie Układu Warszawskiego, który na zewnątrz stwarzał pozory sojuszu obronnego, ale którego jedyną operacją wojskową była wojskowa inwazja na Czechosłowację 21 sierpnia 1968 roku, nabrało konkretnych kształtów.

Na podstawie zaproszenia sojuszników już 8 lat później Czechy wraz z Polską i Węgrami zostały przyjęte do NATO, co stało się fundamentem bezpieczeństwa tych państw.