Spotkanie ministrów Polski i Czech

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Czech

– W ostatnich miesiącach nasze relacje pozostają niezwykle intensywne, co odzwierciedla dynamikę wydarzeń w naszych krajach, w Europie i na świecie. Czechy pozostają strategicznym sąsiadem Polski – powiedział minister Zbigniew Rau w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Tomašem Petříčkiem.

Wśród głównych tematów rozmów znalazły się m.in.: kwestie dwustronne, współpraca regionalna (Grupa Wyszehradzka – V4, Trójmorze), ale również sytuacja na Białorusi, Rosji i Ukrainie oraz elementy agendy europejskiej. Ministrowie podkreślili ponadto znaczenie dobrych relacji z partnerami w USA, również w kontekście bezpieczeństwa europejskiego. Szefowie dyplomacji omówili również perspektywy rozwoju wzajemnych relacji dwustronnych oraz przyszłość współpracy regionalnej w warunkach międzynarodowych wywołanych przez COVID-19.

Wizyta szefa czeskiej dyplomacji odbyła się w przededniu obchodów 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Ten jubileusz jest szczególną okazją do podsumowań i tworzenia wspólnych projektów na przyszłość, w związku z czym ministrowie omówili plany najbliższych wydarzeń polskiego przewodnictwa w V4. W odniesieniu do  współpracy regionalnej rozmawiano również o Inicjatywie Trójmorza, która interesuje stronę czeską m.in. w kontekście rozwoju strategicznych projektów infrastrukturalnych w regionie.