Czeska prezydencja w 2022

Czeska prezydencja w 2022. Przygotowania w toku

W drugiej połowie 2022 roku Republika Czeska ponownie obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. W ubiegłym roku udało się przede wszystkim zatwierdzić priorytety, zakończyć konkursy wzmacniające personalnie Stałe Przedstawicielstwo przy UE oraz zapewnić odpowiednie pomieszczenia w Brukseli, które już niedługo zostaną zagospodarowane. Republika Czeska ostatnio przewodniczyła instytucjom europejskim w 2009 roku i pomimo ówczesnego kryzysu gospodarczego odniosła szereg wymiernych sukcesów. Europa i cały świat znów znajdują się w trudnej sytuacji z powodu pandemii, ale przygotowania do czeskiej prezydencji są w pełnym toku.

Poszczególne państwa członkowskie rotacyjnie sprawują prezydencję w Radzie UE przez sześć miesięcy. Jest to jeden z najważniejszych instrumentów politycznych na szczeblu europejskim, umożliwiający krajowi sprawującemu prezydencję realizację swoich interesów. „Ważny jest również poziom prestiżu. Państwo przewodniczące w istocie staje się centrum polityki europejskiej, co oczywiście daje ogromne możliwości. Dlatego musimy intensywnie pracować nad przygotowaniami do sprawowania naszej prezydencji. I robimy to również pomimo pandemii” – powiedział Tomáš Petříček, szef czeskiej dyplomacji.

Czeska prezydencja w 2022
Tomáš Petříček

W drugiej połowie 2020 roku rząd zatwierdził ramy merytoryczne priorytetów czeskiej prezydencji. Obejmują one między innymi bezpieczeństwo międzynarodowe, zrównoważony rozwój oraz budowę jednolitego rynku cyfrowego. Jednak kluczowe będzie ożywienie gospodarcze i współpraca po kryzysie wywołanym przez koronawirusa. Dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych priorytetem jest zwłaszcza rozszerzenie UE czy kwestia Partnerstwa Wschodniego. Oficjalna strona internetowa czeskiej prezydencji już wystartowała, a Kancelaria Rządu wybiera również logo i hasło.

Na potrzeby prezydencji Stałe Przedstawicielstwo przy UE Republiki Czeskiej w Brukseli wzmocni 58 pracowników. Wraz z nastaniem nowego roku zakończyły się wszystkie konkursy na obsadzenie wolnych stanowisk. „W tym roku chcemy ponadto wybrać około trzydziestu stażystów jako personel pomocniczy. To wyjątkowa okazja dla studentów, aby zapoznać się z pracą dyplomatów i dowiedzieć się wiele o polityce międzynarodowej i organizacji najważniejszych wydarzeń”– dodał minister Petříček.

W ubiegłym roku Czechom udało się również podpisać trzyletnią umowę najmu powierzchni biurowej w centrum Brukseli za 43 mln koron czeskich (ok. 7,3 mln zł), skąd urzędnicy i dyplomaci będą pracować nad przebiegiem czeskiej prezydencji. Przeniosą się tam w tym roku. Budżet w wysokości 1,24 mld CZK (ok. 210,8 mln zł) przeznaczony na prezydencję został zatwierdzony przez rząd pod koniec 2019 roku. Czeska prezydencja w 2022 zbliża się wielkimi krokami.