Archiwum

Kategoria: Opłata autostradowa

Czechy: elektroniczne winiety autostradowe od Nowego Roku

Od 1 stycznia 2021 roku w Czechach zostaną wprowadzone elektroniczne winiety autostradowe. Po 25 latach kończy się era umieszczania nalepek na przedniej szybie samochodu. Opłaty pozostaną na tym samym poziomie, co w 2020 roku. Pojawią się jednak pewne zmiany. E-…

Korzystanie z autostrad jest płatne na podstawie winiety dla pojazdów o DMC<3,5t. Wysokość opłat: www.sfdi.cz/dalnicni-kupony/dalnicni-kupony-2020/uvod/ Pojazdy o DMC >3,5t podlegają opłatom w systemie elektronicznym, więcej informacji na mytocz.eu/pl/