Korzystanie z autostrad jest płatne na podstawie winiety dla pojazdów o DMC<3,5t.

Wysokość opłat: www.sfdi.cz/dalnicni-kupony/dalnicni-kupony-2020/uvod/

Pojazdy o DMC >3,5t podlegają opłatom w systemie elektronicznym, więcej informacji na mytocz.eu/pl/